[Źródła finansowania wydatków na pokrycie strat podmiotu w restrukturyzacji lub na objęcie jego praw udziałowych] - Art. 276. -... - Dz.U.2022.2253 t.j. - OpenLEX

Art. 276. - [Źródła finansowania wydatków na pokrycie strat podmiotu w restrukturyzacji lub na objęcie jego praw udziałowych] - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2253 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  276.  [Źródła finansowania wydatków na pokrycie strat podmiotu w restrukturyzacji lub na objęcie jego praw udziałowych]

Wydatki na cel określony w art. 274 mogą być finansowane ze środków:

1)
na finansowanie przymusowej restrukturyzacji odpowiednio banków i firm inwestycyjnych albo kas;
2)
które mogą być uzyskane w okresie 3 lat ze składek nadzwyczajnych;
3)
uzyskanych z innych źródeł, w sposób określony w art. 278.