[Umorzenie lub konwersja instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowanych] - Art. 203. - Bankowy Fundusz Gwarancyjny,... - Dz.U.2022.2253 t.j. - OpenLEX

Art. 203. - [Umorzenie lub konwersja instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowanych] - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2253 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  203.  [Umorzenie lub konwersja instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowanych]

Fundusz dokonuje umorzenia lub konwersji instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych zgodnie z art. 72 przed lub równocześnie z dokonaniem umorzenia lub konwersji zobowiązań.