[Ograniczenie możliwości potrącenia wierzytelności] - Art. 165. - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów... - Dz.U.2022.2253 t.j. - OpenLEX

Art. 165. - [Ograniczenie możliwości potrącenia wierzytelności] - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2253 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  165.  [Ograniczenie możliwości potrącenia wierzytelności]

Z zastrzeżeniem art. 151 oraz art. 156 ust. 2 i 3, nie mogą być umorzone przez potrącenie wierzytelności wobec podmiotu w restrukturyzacji z zobowiązaniami będącymi przedmiotem przeniesienia do instytucji pomostowej, podmiotu zarządzającego aktywami lub podmiotu trzeciego.