[Wykluczenie z obrotu lub zawieszenie obrotu instrumentami finansowymi] - Art. 148. - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system... - Dz.U.2022.2253 t.j. - OpenLEX

Art. 148. - [Wykluczenie z obrotu lub zawieszenie obrotu instrumentami finansowymi] - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2253 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  148.  [Wykluczenie z obrotu lub zawieszenie obrotu instrumentami finansowymi]

Fundusz może wystąpić z wnioskiem do spółki prowadzącej rynek regulowany lub firmy inwestycyjnej organizującej alternatywny system obrotu, o której mowa w art. 78 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:

1)
o wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów tej ustawy, w szczególności w przypadku zastosowania instrumentu umorzenia lub konwersji zobowiązań;
2)
o zawieszenie obrotu instrumentami finansowymi, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.