§ 5. - Badanie czytelności ulotki. - Dz.U.2010.84.551 - OpenLEX

§ 5. - Badanie czytelności ulotki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.84.551

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2010 r.
§  5.
Wynik badania czytelności zatwierdzonej ulotki, w całości lub części, może być wykorzystany przez podmiot odpowiedzialny do potwierdzenia czytelności ulotki innego produktu leczniczego.