Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2323

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 marca 2020 r.
§  8.  Jednostkami o wyższym poziomie referencyjnym, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy, są:
1) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi;
2) 2  (uchylony);
3) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie;
4) Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.
2 § 8 pkt 2 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 marca 2020 r. (Dz.U.2020.428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 marca 2020 r.