Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2323

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 marca 2020 r.
§  6.  Wzór druku orzeczenia lekarskiego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.