Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2323

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 marca 2020 r.
§  5.  Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.