[Termin wykonania czynności przypadający w dzień wolny od pracy lub w sobotę] - Art. 39u. - Autostrady płatne oraz Krajowy... - Dz.U.2022.2483 t.j. - OpenLEX

Art. 39u. - [Termin wykonania czynności przypadający w dzień wolny od pracy lub w sobotę] - Autostrady płatne oraz Krajowy Fundusz Drogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2483 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 12 lutego 2023 r.
Art.  39u.  [Termin wykonania czynności przypadający w dzień wolny od pracy lub w sobotę]

Jeżeli dzień, w którym na podstawie listu emisyjnego powstaje obowiązek wykonania czynności, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, termin wykonania tej czynności upływa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.