[Umorzenie obligacji] - Art. 39t. - Autostrady płatne oraz Krajowy Fundusz Drogowy. - Dz.U.2022.2483 t.j. - OpenLEX

Art. 39t. - [Umorzenie obligacji] - Autostrady płatne oraz Krajowy Fundusz Drogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2483 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 12 lutego 2023 r.
Art.  39t.  [Umorzenie obligacji]
1. 
Z chwilą wykupu obligacje podlegają umorzeniu.
2. 
Bank Gospodarstwa Krajowego może nabywać własne obligacje jedynie w celu ich umorzenia.