Art. 17. - Armenia-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1998.01.27.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.2.9

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 1999 r.
Artykuł  17

W celu realizacji celów niniejszej umowy Umawiające się Strony lub ich kompetentne organy i instytucje dążyć będą do zawarcia odpowiednich programów wykonawczych określających warunki organizacyjne i finansowe realizacji wymiany i innych dodatkowych porozumień, wynikających z postanowień niniejszej umowy.