Art. 6. - Argentyna-Polska. Konwencja o odszkodowaniu za wypadki przy pracy. Buenos Aires 1932.03.17.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.14.77

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 1935 r.
Artykuł  VI. 

Władze argentyńskie i polskie okazywać sobie będą wzajemne usługi w celu obustronnego ułatwienia wykonania ustaw dotyczących wypadków przy pracy, a w szczególności, o ile chodzi o powiadomienie spadkobierców.