§ 7. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. - Dz.U.2003.99.914 - OpenLEX

§ 7. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.914

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.
§  7.
Aplikacja obejmuje:
1)
praktykę odbywaną zgodnie z programem aplikacji, w szczególności w:
a)
wojskowej prokuraturze garnizonowej - 12 miesięcy,
b)
wojskowej prokuraturze okręgowej - 2 miesiące,
c)
wojskowym sądzie garnizonowym - 1 miesiąc,
d)
wojskowym sądzie okręgowym - 1 miesiąc,
e)
prokuraturze rejonowej - 11 miesięcy,
f)
sądzie rejonowym - wydziale karnym - 1 miesiąc,
g)
sądzie rejonowym - wydziale cywilnym - 1 miesiąc,
h)
sądzie rejonowym - wydziale gospodarczym - 1 miesiąc,
i)
laboratorium kryminalistycznym komendy wojewódzkiej policji - 2 miesiące;
2)
udział w zajęciach seminaryjnych prowadzonych dla aplikantów prokuratorskich na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2002 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej (Dz. U. Nr 154, poz. 1283) oraz udział w konferencjach szkoleniowo-metodycznych i kursach specjalistycznych;
3)
samokształcenie.