§ 20. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. - Dz.U.2003.99.914 - OpenLEX

§ 20. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.914

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.
§  20.
1.
Aplikanci, którzy rozpoczęli aplikację przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, odbywają praktyki, uczestniczą w zajęciach seminaryjnych oraz zdają kolokwium na zasadach dotychczasowych.
2.
W odniesieniu do aplikantów, o których mowa w ust. 1, część ustna egzaminu nie obejmuje przedmiotu określonego w § 15 ust. 2 pkt 7 oraz przedmiotu - psychologia sądowa.