§ 19. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. - Dz.U.2003.99.914 - OpenLEX

§ 19. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.914

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.
§  19.
Przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach ustalonych odpowiednio jak w rozporządzeniu, o którym mowa w § 7 pkt 2.