§ 10. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. - Dz.U.2003.99.914 - OpenLEX

§ 10. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.914

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.
§  10.
1.
Aplikant składa egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną rozkazem Naczelnego Prokuratora Wojskowego.
2.
Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego, którym jest zastępca Naczelnego Prokuratora Wojskowego, sekretarza, którym powinien być prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej odpowiedzialny za szkolenie aplikantów, oraz trzech prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej - specjalistów z różnych dziedzin prawa.