Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1084 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2020 r.
Art.  23.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.