Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1084 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2020 r.
Art.  13a.  [Stosowanie przepisów ustawy przez przedsiębiorstwo w spadku]

Przepisy art. 9-11 i art. 13 obowiązane jest stosować odpowiednio przedsiębiorstwo w spadku.