Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.28.139

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 czerwca 1961 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 maja 1961 r.
w sprawie akceptacji przez szereg krajów Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. XV Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 46, poz. 242 oraz z 1958 r. Nr 63, poz. 311) następujące kraje złożyły dokumenty akceptacyjne powyższej Konwencji:
Republika Dahomej dnia 18 października 1960 r.

Republika Kongo (Brazzaville) dnia 24 października 1960 r.

Republika Wybrzeża Kości Słoniowej dnia 27 października 1960 r.

Republika Mali dnia 7 listopada 1960 r.

Republika Senegal dnia 10 listopada 1960 r.

Republika Nigeria dnia 10 listopada 1960 r.

Republika Malgaska dnia 10 listopada 1960 r.

Republika Kamerun dnia 11 listopada 1960 r.

Republika Środkowo-Afrykańska dnia 11 listopada 1960 r.

Federacja Nigerii dnia 14 listopada 1960 r.

Republika Górna Wolta dnia 14 listopada 1960 r.

Republika Somali dnia 15 listopada 1960 r.

Republika Gabon dnia 16 listopada 1960 r.

Republika Togo dnia 17 listopada 1960 r.

Kuwejt dnia 18 listopada 1960 r.

Republika Kongo dnia 25 listopada 1960 r.

Republika Czad dnia 19 grudnia 1960 r.

Republika Cypr dnia 6 lutego 1961 r.