Akceptacja przez Portugalię Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.28.189

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lipca 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 czerwca 1965 r.
w sprawie akceptacji przez Portugalię Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. XV Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 63, poz. 311), Rząd Portugalii złożył dnia 11 marca 1965 r. Rządowi Brytyjskiemu dokument akceptacyjny powyższej konwencji.