Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.4.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 1963 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 grudnia 1962 r.
w sprawie akceptacji przez Jemen i Republikę Algierską Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. XV Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, popisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 63, poz. 311), nastąpiło złożenie dokumentów akceptacyjnych powyższej Konwencji przez Jemen dnia 2 kwietnia 1962 r. i przez Republikę Algierską dnia 15 października 1962 r.