Art. 76. - Akademia Kopernikańska - Dz.U.2022.1459 - OpenLEX

Art. 76. - Akademia Kopernikańska

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1459

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2022 r.
Art.  76. 

W okresie od 72 godzin przed rozpoczęciem pierwszego Kongresu do 48 godzin po zakończeniu pierwszego Kongresu na terenie miasta Torunia zabrania się uczestniczenia w zgromadzeniach spontanicznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1389).