Art. 9a. - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu. - Dz.U.2022.557 t.j. - OpenLEX

Art. 9a. - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.557 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  9a. 

(uchylony).