Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.27 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2020 r. do: 10 marca 2020 r.
Art.  51.  [Czas pełnienia służby funkcjonariusza]
1.  Czas pełnienia służby funkcjonariusza jest określany wymiarem jego obowiązków, z uwzględnieniem prawa do wypoczynku.
2.  Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla każdej Agencji, rozkład czasu służby, z uwzględnieniem czasu na wypoczynek oraz przypadków przedłużenia czasu służby funkcjonariuszy każdej z Agencji, uzasadnionych potrzebą zapewnienia niezakłóconego toku służby.