Art. 8i. - [Przekazywanie Komisji Europejskiej i władzom państw członkowskich informacji dotyczących administrowania obrotem towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi w zakresie] - Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1606 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  8i.  [Przekazywanie Komisji Europejskiej i władzom państw członkowskich informacji dotyczących administrowania obrotem towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi w zakresie]

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przekazuje Komisji Europejskiej oraz zainteresowanym władzom państw członkowskich informacje dotyczące administrowania obrotem towarami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi w zakresie, o którym mowa w przepisach prawa wspólnotowego.