Art. 39. - [Odsetki od kwoty zwróconej kaucji] - Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1606 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  39.  [Odsetki od kwoty zwróconej kaucji]

Od kwoty zwróconej kaucji nie płaci się odsetek.