Art. 29. - [Okres ważności pozwolenia; określenie ilości lub wartości towarów] - Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1606 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  29.  [Okres ważności pozwolenia; określenie ilości lub wartości towarów]
1. 
Pozwolenia udziela się na czas określony.
2. 
Pozwolenia udziela się na określoną ilość lub wartość towarów.
3. 
Pozwolenia udziela się na okres nie dłuższy niż termin obowiązywania środka administrowania obrotem towarami z zagranicą.
4. 
Pozwolenie jest ważne od dnia jego udzielenia.
5. 
Kolejne pozwolenie na ten sam towar w ramach tego samego kontyngentu albo automatycznej rejestracji może być udzielone po dokonaniu zwrotu poprzednio udzielonego pozwolenia.