Art. 28. - [Pozwolenia cząstkowe] - Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1606 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  28.  [Pozwolenia cząstkowe]
1. 
Na wniosek importera lub eksportera wspólnotowego udziela się pozwoleń cząstkowych.
2. 
Suma ilości lub wartości towarów, na jakie udziela się pozwoleń cząstkowych, jest równa wielkości, na jaką zostałoby udzielone pozwolenie.
3. 
Jeżeli z wnioskiem o udzielenie pozwoleń cząstkowych występuje osoba, której udzielono pozwolenia, organ udzielający pozwoleń:
1)
zatrzymuje pozwolenie, stosownie do którego udziela się pozwoleń cząstkowych;
2)
pomniejsza łączną wielkość pozwoleń cząstkowych o wielkość już wykorzystaną;
3)
określa termin ważności pozwoleń cząstkowych, który musi być zgodny z terminem ważności pozwolenia.
4. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o pozwoleniu, należy przez to rozumieć odpowiednio wszystkie pozwolenia cząstkowe.