Art. 24. - [Towary wyłączone spod wymogu uzyskania pozwolenia na wywóz] - Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1606 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  24.  [Towary wyłączone spod wymogu uzyskania pozwolenia na wywóz]

Obowiązkowi uzyskania pozwolenia nie podlegają towary zwolnione od należności celnych na podstawie odrębnych przepisów.