Art. 23. - [Towary objęte wymogiem uzyskania pozwolenia na wywóz] - Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1606 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  23.  [Towary objęte wymogiem uzyskania pozwolenia na wywóz]

Pozwolenie na przywóz towarów z krajów trzecich lub wywóz towarów do krajów trzecich jest wymagane, jeżeli przedmiotem obrotu są towary objęte:

1)
kontyngentem, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 3 i 4;
2)
automatyczną rejestracją, o ile został nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia.