Art. 2a. - [Zadania wykonywane przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa] - Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1606 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  2a.  [Zadania wykonywane przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa]

Zadania, które zgodnie z ustawą wykonuje Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, są wykonywane jako zadania delegowane Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa zgodnie z przepisami o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.