Art. 10. - [Katalog środków administrowania obrotem towarami z zagranicą; ustanawianie na czas określony] - Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1606 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  10.  [Katalog środków administrowania obrotem towarami z zagranicą; ustanawianie na czas określony]
1. 
Środkami administrowania obrotem towarami z zagranicą są:
1)
automatyczna rejestracja;
2)
kontyngent;
3)
zakaz.
2. 
Środki, o których mowa w ust. 1, są ustanawiane na czas określony.