§ 3. - Administracja szkolna w części powiatu nowotarskiego, stanowiącej poprzednio powiat spisko-orawski. - Dz.U.1926.60.348 - OpenLEX

§ 3. - Administracja szkolna w części powiatu nowotarskiego, stanowiącej poprzednio powiat spisko-orawski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.60.348

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 1926 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą na obszarze b. powiatu spisko-orawskiego przepisy w sprawach unormowanych rozciągniętemi na ten obszar paragrafem l niniejszego rozporządzenia przepisami.