Administracja szkolna w części powiatu nowotarskiego, stanowiącej poprzednio powiat spisko-orawski. - Dz.U.1927.10.79 - OpenLEX

Administracja szkolna w części powiatu nowotarskiego, stanowiącej poprzednio powiat spisko-orawski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.10.79

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lutego 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 24 grudnia 1926 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie administracji szkolnej w części powiatu nowotarskiego, stanowiącej poprzednio powiat spisko-orawski.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1926 r. (Dz. U. R. P. № 60, poz. 348) oraz art. 7 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz. U. R. P. № 50, poz. 304) zarządza się co następuje:
Na cześć obszaru powiatu nowotarskiego, stanowiącą poprzednio powiat spisko-orawski, rozciąga się moc obowiązującą §§ 6, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 lutego 1921 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w przedmiocie tymczasowego ustroju władz szkolnych na obszarze b. Galicji (Dz. U. R P. № 16, poz. 97).
Na okres przejściowy do czasu ukończenia kadencji działającej obecnie rady szkolnej powiatowej w Nowym Targu skład jej uzupełnia się przez dodanie, jako przedstawicieli ludności części powiatu nowotarskiego, stanowiącej poprzednio powiat spisko-orawski, dwóch członków i jednego zastępcy, wyznaczonych przez kuratora okręgu szkolnego z pośród 5 osób zaleconych przez radę szkolną powiatową.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.