Law Journal

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.1009 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2021 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.1008 | rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2021 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dz.U.2021.1006 | ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2021.1005 | ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.

Dz.U.2021.1004 | rozporządzenie z dnia 31 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o służbie zagranicznej.

Dz.U.2021.1003 | ustawa z dnia 20 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

Dz.U.2021.1002 | rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2021 r. | Akt obowiązujący

Stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.U.2021.1001 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2021.1000 | ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. | Akt oczekujący

Sposób określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.

Dz.U.2021.999 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Operat ewidencyjny oraz wzory informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny.

Dz.U.2021.998 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Dz.U.2021.991 | rozporządzenie z dnia 28 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna.

Dz.U.2021.989 t.j. | ustawa z dnia 27 października 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wizy dla cudzoziemców.

Dz.U.2021.988 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach.

Dz.U.2021.987 | rozporządzenie z dnia 27 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Szczególne rozwiązania wspierające realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19.

Dz.U.2021.986 t.j. | ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Podatek tonażowy.

Dz.U.2021.985 t.j. | ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Unieważnianie i cofanie wiz dla cudzoziemców.

Dz.U.2021.984 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach.

Dz.U.2021.980 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Przyznawanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dz.U.2021.978 | rozporządzenie z dnia 24 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Prawo farmaceutyczne.

Dz.U.2021.974 t.j. | ustawa z dnia 6 września 2001 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie aplikacji legislacyjnej.

Dz.U.2021.973 | rozporządzenie z dnia 28 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Dz.U.2021.970 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 października 2020 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.

Dz.U.2021.968 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Dodatki do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2021.966 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Standard organizacyjny opieki w izolatoriach.

Dz.U.2021.965 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 marca 2020 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Dz.U.2021.964 | rozporządzenie z dnia 25 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Zakazy w ruchu lotniczym.

Dz.U.2021.962 | rozporządzenie z dnia 26 maja 2021 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób i tryb udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych.

Dz.U.2021.960 t.j. | rozporządzenie z dnia 3 września 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Statystyka publiczna.

Dz.U.2021.955 t.j. | ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego będącego pojazdem hybrydowym.

Dz.U.2021.951 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna.

Dz.U.2021.945 t.j. | ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Rzecznicy patentowi.

Dz.U.2021.944 t.j. | ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Aktywów Państwowych.

Dz.U.2021.943 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U.2021.942 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 października 2020 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Klimatu i Środowiska.

Dz.U.2021.941 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 października 2020 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Udzielanie wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Dz.U.2021.940 | rozporządzenie z dnia 19 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw kwalifikacji.

Dz.U.2021.939 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2021 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres działania Ministra Infrastruktury.

Dz.U.2021.937 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ograniczenie handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Dz.U.2021.936 t.j. | ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.933 | rozporządzenie z dnia 20 maja 2021 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Zdrowia.

Dz.U.2021.932 t.j. | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2020 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego.

Dz.U.2021.929 | rozporządzenie z dnia 17 maja 2021 r. | Akt jednorazowy

Określenie szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia.

Dz.U.2021.928 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2019 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wojskowe pracownie psychologiczne.

Dz.U.2021.927 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 maja 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dz.U.2021.925 | ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. | Akt utracił moc

Szczególne zasady rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.U.2021.924 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Dokumentacja cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz.U.2021.923 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Gliwickiej".

Dz.U.2021.921 | rozporządzenie z dnia 14 maja 2021 r. | Akt indywidualny

Zmiana rozporządzenia w sprawie metody zapobiegania COVID-19.

Dz.U.2021.920 | rozporządzenie z dnia 18 maja 2021 r. | Akt jednorazowy