Law Journal

Fundacje i zatwierdzanie darowizn i zapisów.

Dz. Praw P. Pol.1919.15.215 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Zmiana Ustawy Instytutu Muzycznego Warszawskiego z dnia 23 maja 1889 r.

Dz. Praw P. Pol.1919.15.214 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Statut Centralnej Kasy Spółek Rolniczych w Warszawie.

Dz. Praw P. Pol.1919.15.213 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie siedziby Centralnej Kasy spółek rolniczych ze Lwowa do Warszawy.

Dz. Praw P. Pol.1919.15.212 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Ustawa tymczasowa Kasy Przezorności pracowników Kolei Państwowych Polskich w b. zaborze rosyjskim.

Dz. Praw P. Pol.1919.15.210 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Tymczasowe przepisy o pracowniczych związkach zawodowych.

Dz. Praw P. Pol.1919.15.209 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Państwowa zasadnicza ustawa sanitarna.

Dz. Praw P. Pol.1919.15.207 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzeń b. władz okupacyjnych w zakresie sądowego Prawa Karnego dla osób cywilnych.

Dz. Praw P. Pol.1919.15.206 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt jednorazowy

Przepisy tymczasowe o obrońcach sądowych i obrońcach przy sądach pokoju.

Dz. Praw P. Pol.1919.15.205 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Taksa tymczasowa dla pisarzów hipotecznych.

Dz. Praw P. Pol.1919.15.204 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Przepisy tymczasowe o wynagrodzeniu adwokatów.

Dz. Praw P. Pol.1919.15.203 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Tymczasowe przepisy więzienne.

Dz. Praw P. Pol.1919.15.202 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dz. Praw P. Pol.1919.15.201 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Zmiany w urządzeniach wymiaru sprawiedliwości w b. zaborze austrjackim.

Dz. Praw P. Pol.1919.15.200 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Ustrój Sądu Najwyższego.

Dz. Praw P. Pol.1919.15.199 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Zm.: art. 9 dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego (Dz. Praw 1918 r. Nr 18 poz. 46).

Dz. Praw P. Pol.1919.14.198 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Rekwizycja lokali na potrzeby urzędów państwowych.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.197 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie 75.000.000 mk. na ulgowe pożyczki dla przemysłowców.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.196 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Powołanie do czynnej służby wojskowej lekarzy weterynaryjnych w wieku do 45 lat życia.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.194 | dekret z dnia 6 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Szkoły z niemieckim językiem wykładowym.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.192 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Przepisy tymczasowe dla ubezpieczeń wzajemnych budowli od ognia w b. Królestwie Polskiem.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.190 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Wysokość dodatków krajowych do państwowych podatków na potrzeby Galicji w r. 1919.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.189 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Odpowiedzialność dyscyplinarna stałych nauczycieli publicznych szkół powszechnych i postępowanie dyscyplinarne.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.187 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Tymczasowe przepisy prasowe.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.186 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Kształcenie nauczycieli szkół powszechnych w Państwie Polskiem.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.185 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie chorób zakaźnych oraz innych chorób, występujących nagminnie.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.184 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Najwyższa Izba Kontroli Państwa.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.183 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Organizacja archiwów państwowych i opieka nad archiwaljami.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.182 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.181 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Przymusowe szczepienie ochronne przeciwko ospie.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.180 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Nietykalność członków Sejmu Ustawodawczego.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.178 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Przepisy tymczasowe o widowiskach.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.177 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Tymczasowe przepisy budowlane na obszarach byłego zaboru rosyjskiego.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.176 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Zmiany w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na terenie b. Królestwa Kongresowego.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.175 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt jednorazowy

Jednostka monetarna waluty polskiej.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.174 | dekret z dnia 5 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Organizacja okręgowych dyrekcji więziennych.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.173 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie kompetencji Ministerstwa Robót Publicznych.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.172 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Utworzenie sądów dla nieletnich.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.171 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Dyzlokacja sądów.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.170 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Sekwestr zbiorników i cystern naftowych.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.169 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Odpowiedzialność za uchylenie się od służby wojskowej.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.168 | dekret z dnia 4 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie dyrekcji Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej do przygotowania 250.000.000 marek polskich.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.167 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie języka polskiego jako wykładowego w 2-giem gimnazjum we Lwowie.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.166 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt jednorazowy

Rejestr handlowy.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.164 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Pocztowej Kasy Oszczędnościowej.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.163 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Kary za niewypełnienie obowiązków ławnika.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.160 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Zm.: dekret z dnia 2 stycznia 1919 r. o wprowadzeniu stanu wyjątkowego.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.159 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Przekazanie dozoru nad kotłami parowemi "Warszawskiemu Stowarzyszeniu Dozoru nad kotłami parowemi".

Dz. Praw P. Pol.1919.14.158 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Sekwestr skór i garbników.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.157 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Przejście kolei zbudowanych przez b. władze okupacyjne pod zarząd Ministerstwa Komunikacji.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.155 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie przepisów o organizacji Milicji Ludowej.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.153 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Skarbowość powiatowych związków komunalnych.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.151 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Skarbowość gmin wiejskich.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.150 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Tymczasowe przepisy o zarządzie drogami kołowemi.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.149 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Statut Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.148 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt obowiązujący

Obowiązek szkolny.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.147 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Przepisy tymczasowe o zakładach drukarskich i składach druków.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.146 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Opłaty od podań oraz od świadectw urzędowych.

Dz. Praw P. Pol.1919.14.145 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Zakaz wywozu kruszców w monetach, sztabach i wyrobach.

Dz. Praw P. Pol.1919.13.144 | dekret z dnia 4 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ministerstwa Poczt i Telegrafów.

Dz. Praw P. Pol.1919.13.142 | dekret z dnia 5 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Tymczasowa ordynacja powiatowa dla obszarów Polski byłego zaboru rosyjskiego.

Dz. Praw P. Pol.1919.13.141 | dekret z dnia 4 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Samorząd miejski.

Dz. Praw P. Pol.1919.13.140 | dekret z dnia 4 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Ochrona znaków towarowych.

Dz. Praw P. Pol.1919.13.139 | dekret z dnia 4 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Ochrona wzorów rysunkowych i modeli.

Dz. Praw P. Pol.1919.13.138 | dekret z dnia 4 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Patenty na wynalazki.

Dz. Praw P. Pol.1919.13.137 | dekret z dnia 4 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie podatku od zysków wojennych.

Dz. Praw P. Pol.1919.12.136 | dekret z dnia 5 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Podatek majątkowy.

Dz. Praw P. Pol.1919.12.135 | dekret z dnia 5 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Statut Polskiego Państwowego Banku Rolnego.

Dz. Praw P. Pol.1919.12.134 | dekret z dnia 5 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Posiadanie broni palnej i materjałów wybuchowych.

Dz. Praw P. Pol.1919.12.133 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1919 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Głównego Urzędu Likwidacyjnego.

Dz. Praw P. Pol.1919.12.132 | dekret z dnia 31 stycznia 1919 r. | Akt utracił moc

Taksa dla komorników sądowych.

Dz. Praw P. Pol.1919.12.131 | dekret z dnia 30 stycznia 1919 r. | Akt utracił moc

Uregulowanie produkcji spirytusu.

Dz. Praw P. Pol.1919.11.130 | dekret z dnia 30 stycznia 1919 r. | Akt utracił moc

Skarb narodowy, powstały z ofiar prywatnych.

Dz. Praw P. Pol.1919.11.129 | dekret z dnia 29 stycznia 1919 r. | Akt utracił moc

Pobór jednorazowej państwowej daniny od nieruchomości i majątku w kapitale.

Dz. Praw P. Pol.1919.11.128 | dekret z dnia 29 stycznia 1919 r. | Akt utracił moc

Organizacja państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami.

Dz. Praw P. Pol.1919.11.127 | dekret z dnia 27 stycznia 1919 r. | Akt utracił moc

Odpowiedzialność za niedostarczanie ziemiopłodów w terminach przepisanych.

Dz. Praw P. Pol.1919.10.126 | dekret z dnia 29 stycznia 1919 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie siedziby Komisji Ziemskiej Okręgowej z Łodzi do Piotrkowa.

Dz. Praw P. Pol.1919.10.125 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 1919 r. | Akt utracił moc