Law Journal

Wymiana znaków obiegowych, znajdujących się na ziemiach polskich.

Dz. Praw P. Pol.1919.41.296 | ustawa z dnia 9 maja 1919 r. | Akt utracił moc

Wybory poselskie do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w 33 (Białostockim) i 34 (Bielskim) okręgach wyborczych.

Dz. Praw P. Pol.1919.40.295 | rozporządzenie z dnia 15 maja 1919 r. | Akt utracił moc

Tryb postępowania z osobami, podróżującemi koleją bez biletów lub z biletami niewłaściwemi.

Dz. Praw P. Pol.1919.39.293 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Opłaty skarbowe od umów ubezpieczenia.

Dz. Praw P. Pol.1919.39.291 | rozporządzenie z dnia 1 maja 1919 r. | Akt jednorazowy

Organizacja państwowego instytutu meteorologicznego.

Dz. Praw P. Pol.1919.39.290 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Utworzenie czwartego urzędu notarjusza przy wydziale hipotecznym sądu pokoju w Słupcy, gub. Kaliskiej, z siedzibą w m. Zagórowie.

Dz. Praw P. Pol.1919.39.289 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Regulamin Komitetu drogowego przy Ministerstwie Robót Publicznych.

Dz. Praw P. Pol.1919.39.286 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Obwałowanie lewego brzegu Wisły od ujścia Potoku Kościelnickiego do Zawichostu.

Dz. Praw P. Pol.1919.39.284 | ustawa z dnia 29 kwietnia 1919 r. | Akt indywidualny

Organizacja i zakres działania Ministerstwa Robót Publicznych.

Dz. Praw P. Pol.1919.39.283 | ustawa z dnia 29 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzanie i zmiana statutów spółek akcyjnych.

Dz. Praw P. Pol.1919.39.282 | ustawa z dnia 29 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Święto narodowe trzeciego maja.

Dz. Praw P. Pol.1919.38.281 | ustawa z dnia 29 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Opłaty w postępowaniu rejestrowym.

Dz. Praw P. Pol.1919.37.280 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Rejestr handlowy.

Dz. Praw P. Pol.1919.37.279 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Określenie osób, zajmujących się handlem drobnym.

Dz. Praw P. Pol.1919.37.278 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie działalności sądów przysięgłych w okręgu Sądu Apelacyjnego we Lwowie.

Dz. Praw P. Pol.1919.36.277 | rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Sposób użycia wojska dla zabezpieczenia porządku publicznego.

Dz. Praw P. Pol.1919.35.276 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Zastosowanie do przewozu ziemniaków w ładunkach wagonowych taryfy klasy Nr 3.

Dz. Praw P. Pol.1919.34.275 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Opłaty od podań, wnoszonych w drodze telegraficznej.

Dz. Praw P. Pol.1919.34.274 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowego Urzędu Meljoracji Rolnych.

Dz. Praw P. Pol.1919.34.272 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Torfowego.

Dz. Praw P. Pol.1919.34.271 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Wybory poselskie do Sejmu Ustawodawczego z części ziem polskich b. zaboru pruskiego.

Dz. Praw P. Pol.1919.33.270 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Sposób obliczania opłat za przewóz ładunków wagonowych.

Dz. Praw P. Pol.1919.32.269 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Budowa linji kolejowej Kutno-Strzałków.

Dz. Praw P. Pol.1919.32.268 | ustawa z dnia 11 kwietnia 1919 r. | Akt indywidualny

Budowa linji kolejowej Płock-Sierpc i przebudowa wązkotorowej linji Nasielsk-Sierpc.

Dz. Praw P. Pol.1919.32.267 | ustawa z dnia 11 kwietnia 1919 r. | Akt indywidualny

Budowa linji kolejowej Łódź-Kutno-Płock.

Dz. Praw P. Pol.1919.32.266 | ustawa z dnia 11 kwietnia 1919 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Głównego Urzędu Zaopatrywania Armji.

Dz. Praw P. Pol.1919.32.265 | ustawa z dnia 11 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Rzeczowe świadczenia wojenne.

Dz. Praw P. Pol.1919.32.264 | ustawa z dnia 11 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Nietykalność członków Sejmu Ustawodawczego.

Dz. Praw P. Pol.1919.31.263 | ustawa z dnia 8 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Dostarczanie mieszkań na potrzeby wojska.

Dz. Praw P. Pol.1919.31.262 | ustawa z dnia 8 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Powołanie dyplomowanych lekarzy do czynnej służby wojskowej.

Dz. Praw P. Pol.1919.31.260 | ustawa z dnia 7 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów w dekrecie o zmianach w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na terenie b. Królestwa Kongresowego.

Dz. Praw P. Pol.1919.30.259 | obwieszczenie z dnia 27 marca 1919 r. | Akt jednorazowy

Ograniczenie terminu ważności biletów kolejowych.

Dz. Praw P. Pol.1919.30.257 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Zniżka taryfowa na przewóz pątników do Częstochowy i z powrotem.

Dz. Praw P. Pol.1919.30.256 | postanowienie z dnia 27 marca 1919 r. | Akt utracił moc

Zmniejszenie terminu na załadowanie wagonów węglem kamiennym.

Dz. Praw P. Pol.1919.30.255 | rozporządzenie z dnia 24 marca 1919 r. | Akt utracił moc

Obowiązujące na kolejach polskich w dawnym zaborze rosyjskim przepisy i taryfy na przewóz pasażerów, bagażu i towarów.

Dz. Praw P. Pol.1919.30.254 | rozporządzenie z dnia 31 marca 1919 r. | Akt utracił moc

Zaciągnięcie pożyczki w wysokości 5 miljardów franków.

Dz. Praw P. Pol.1919.29.252 | ustawa z dnia 28 marca 1919 r. | Akt indywidualny

Załatwianie zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.

Dz. Praw P. Pol.1919.29.251 | ustawa z dnia 28 marca 1919 r. | Akt utracił moc

Obniżenie taryfy na przewóz w ładunkach wagonowych cegieł, dachówek i rur drenowych (sączków).

Dz. Praw P. Pol.1919.28.250 | rozporządzenie z dnia 26 marca 1919 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie na trzy miesiące stanu wyjątkowego na obszarze b. Królestwa Kongresowego.

Dz. Praw P. Pol.1919.28.249 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Udzielanie rolnikom, poszkodowanym przez działania wojenne, pożyczek bezprocentowych w postaci świadczeń w naturze lub gotówce.

Dz. Praw P. Pol.1919.27.248 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1919 r. | Akt utracił moc

Sposób obliczania opłat za przewóz siana i słomy.

Dz. Praw P. Pol.1919.27.247 | rozporządzenie z dnia 20 marca 1919 r. | Akt utracił moc

Wstrzymanie biegu przedawnienia niektórych roszczeń na obszarze byłego zaboru austrjackiego.

Dz. Praw P. Pol.1919.27.246 | ustawa z dnia 26 marca 1919 r. | Akt utracił moc

Bezpłatny przewóz artykułów żywności i innych do Lwowa.

Dz. Praw P. Pol.1919.26.244 | postanowienie z dnia 15 marca 1919 r. | Akt utracił moc

Powołanie kandydatów listy Nr 1 w 35-tym okręgu wyborczym na posłów do Sejmu Ustawodawczego.

Dz. Praw P. Pol.1919.25.242 | uchwała z dnia 14 marca 1919 r. | Akt indywidualny

Statut Konserwatorjum Muzycznego w Warszawie.

Dz. Praw P. Pol.1919.25.241 | rozporządzenie z dnia 5 marca 1919 r. | Akt utracił moc

Administracja państwowa w Galicji.

Dz. Praw P. Pol.1919.24.240 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1919 r. | Akt utracił moc

Utworzenie komisji dla kontroli zużytkowania i rozdziału gmachów państwowych.

Dz. Praw P. Pol.1919.24.238 | rozporządzenie z dnia 4 marca 1919 r. | Akt utracił moc

Czasowy zakaz przywozu znaków pieniężnych w walucie austrjacko-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej.

Dz. Praw P. Pol.1919.24.237 | ustawa z dnia 11 marca 1919 r. | Akt utracił moc

Przyznanie prawa pupilarności papierom pożyczki państwowej z dnia 30 października 1918 r.

Dz. Praw P. Pol.1919.23.236 | ustawa z dnia 7 marca 1919 r. | Akt utracił moc

Ustawa tymczasowa w przedmiocie wydzierżawiania niezagospodarowanych użytków rolnych.

Dz. Praw P. Pol.1919.23.235 | ustawa z dnia 8 marca 1919 r. | Akt utracił moc

Pobór roczników 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 do służby wojskowej.

Dz. Praw P. Pol.1919.22.234 | ustawa z dnia 7 marca 1919 r. | Akt utracił moc

Utworzenie trzeciego sądu pokoju w Częstochowie.

Dz. Praw P. Pol.1919.21.233 | zarządzenie z dnia 1 marca 1919 r. | Akt utracił moc

Szkoły powszechne z niemieckim językiem nauczania.

Dz. Praw P. Pol.1919.21.232 | uchwała z dnia 3 marca 1919 r. | Akt utracił moc

Przepisy wykonawcze do dekretu Naczelnika Państwa w przedmiocie utworzenia sądu okręgowego w Suwałkach.

Dz. Praw P. Pol.1919.20.231 | przepisy wykonawcze z dnia 28 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Nazwa monety polskiej.

Dz. Praw P. Pol.1919.20.230 | ustawa z dnia 28 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Zaopatrzenie ludności w drzewo budulcowe i opałowe.

Dz. Praw P. Pol.1919.20.229 | ustawa z dnia 28 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie opłat od podań oraz od świadectw urzędowych.

Dz. Praw P. Pol.1919.19.227 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Powierzenie Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa.

Dz. Praw P. Pol.1919.19.226 | uchwała z dnia 20 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Aplikacja sądowa.

Dz. Praw P. Pol.1919.18.225 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Utworzenie trzeciej kancelarji notarjalnej przy wydziale hipotecznym sądu pokoju w Częstochowie.

Dz. Praw P. Pol.1919.17.224 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutów zrzeszeń handlowo-przemysłowych o kapitale zmiennym.

Dz. Praw P. Pol.1919.17.223 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Tymczasowe przepisy pocztowe.

Dz. Praw P. Pol.1919.17.222 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Zm.: art. 5 dekretu o karach za lichwę wojenną.

Dz. Praw P. Pol.1919.17.221 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt jednorazowy

Tekst kodeksu karnego.

Dz. Praw P. Pol.1919.17.220 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Amnestja z okazji otwarcia Sejmu Ustawodawczego.

Dz. Praw P. Pol.1919.16.219 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Święto narodowe z okazji otwarcia Sejmu Ustawodawczego.

Dz. Praw P. Pol.1919.16.218 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Zwołanie Sejmu Ustawodawczego.

Dz. Praw P. Pol.1919.16.217 | dekret z dnia 5 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Wywóz towarów zagranicę, przywóz z zagranicy i przewóz tranzytowy.

Dz. Praw P. Pol.1919.15.216 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Fundacje i zatwierdzanie darowizn i zapisów.

Dz. Praw P. Pol.1919.15.215 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Zmiana Ustawy Instytutu Muzycznego Warszawskiego z dnia 23 maja 1889 r.

Dz. Praw P. Pol.1919.15.214 | dekret z dnia 7 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Statut Centralnej Kasy Spółek Rolniczych w Warszawie.

Dz. Praw P. Pol.1919.15.213 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie siedziby Centralnej Kasy spółek rolniczych ze Lwowa do Warszawy.

Dz. Praw P. Pol.1919.15.212 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Ustawa tymczasowa Kasy Przezorności pracowników Kolei Państwowych Polskich w b. zaborze rosyjskim.

Dz. Praw P. Pol.1919.15.210 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Tymczasowe przepisy o pracowniczych związkach zawodowych.

Dz. Praw P. Pol.1919.15.209 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Państwowa zasadnicza ustawa sanitarna.

Dz. Praw P. Pol.1919.15.207 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzeń b. władz okupacyjnych w zakresie sądowego Prawa Karnego dla osób cywilnych.

Dz. Praw P. Pol.1919.15.206 | dekret z dnia 8 lutego 1919 r. | Akt jednorazowy