Law Journal

Odpowiedzialność osób wojskowych za przestępstwa z chęci zysku.

Dz. Praw P. Pol.1919.64.386 | ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Tymczasowa organizacja zarządu b. dzielnicy pruskiej.

Dz. Praw P. Pol.1919.64.385 | ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie rządu do wydania rozporządzenia, normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskiej.

Dz. Praw P. Pol.1919.64.384 | ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Zabezpieczenie sprzętu i zasiewów rolnych.

Dz. Praw P. Pol.1919.64.383 | ustawa z dnia 2 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Prawa, obowiązujące w okręgu sądowym białostockim w zakresie sądownictwa.

Dz. Praw P. Pol.1919.64.382 | ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Obrót ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/1920.

Dz. Praw P. Pol.1919.64.381 | ustawa z dnia 29 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie sądów doraźnych w okręgach sądów apelacyjnych Warszawskiego i Lubelskiego.

Dz. Praw P. Pol.1919.63.380 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Urządzenie sądów dla nieletnich.

Dz. Praw P. Pol.1919.63.378 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Głównego Urzędu Ziemskiego.

Dz. Praw P. Pol.1919.63.376 | ustawa z dnia 22 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Niektóre zmiany w Kodeksie Karnym i Ustawie Postępowania Karnego, oraz w przedmiocie tekstu Kodeksu Karnego.

Dz. Praw P. Pol.1919.63.375 | ustawa z dnia 21 lipca 1919 r. | Akt jednorazowy

Odpowiedzialność dyscyplinarna stałych nauczycieli publicznych szkół powszechnych i postępowanie dyscyplinarne.

Dz. Praw P. Pol.1919.63.374 | ustawa z dnia 21 lipca 1919 r. | Akt jednorazowy

Przymusowe nauczanie w wojsku polskiem.

Dz. Praw P. Pol.1919.63.373 | ustawa z dnia 21 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Zasadnicza ustawa sanitarna.

Dz. Praw P. Pol.1919.63.371 | ustawa z dnia 19 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Budowa kolei Rzeszów-Sandomierz.

Dz. Praw P. Pol.1919.63.370 | ustawa z dnia 19 lipca 1919 r. | Akt indywidualny

Przebudowa węzła kolejowego warszawskiego.

Dz. Praw P. Pol.1919.63.369 | ustawa z dnia 19 lipca 1919 r. | Akt indywidualny

Pomoc państwowa na odbudowę gospodarstw, zniszczonych lub uszkodzonych skutkiem wojny.

Dz. Praw P. Pol.1919.63.368 | ustawa z dnia 18 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych.

Dz. Praw P. Pol.1919.62.367 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Zniesienie ogłoszenia b. austrjackich kolei państwowych, dotyczącego taryfowania cukru karmnego dla bydła.

Dz. Praw P. Pol.1919.61.366 | rozporządzenie z dnia 22 lipca 1919 r. | Akt jednorazowy

Objęcie przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych zarządu na terenie b. zaboru austrjackiego.

Dz. Praw P. Pol.1919.61.365 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1919 r. | Akt utracił moc

Zapewnienie bezpieczeństwa Państwa i utrzymanie porządku publicznego w czasie wojny.

Dz. Praw P. Pol.1919.61.364 | ustawa z dnia 25 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Policja państwowa.

Dz. Praw P. Pol.1919.61.363 | ustawa z dnia 24 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy w przedmiocie sądów doraźnych.

Dz. Praw P. Pol.1919.60.362 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Obowiązujące na kolejach polskich b. zaboru austrjackiego taryfy towarowe.

Dz. Praw P. Pol.1919.59.359 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Obowiązujące na kolejach polskich b. zaboru austrjackiego przepisy przewozowe.

Dz. Praw P. Pol.1919.59.358 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Stosunki służbowe funkcjonarjuszów państwowych podczas pełnienia służby wojskowej.

Dz. Praw P. Pol.1919.59.357 | ustawa z dnia 11 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Budowa kanałów żeglownych i regulacja rzek żeglownych.

Dz. Praw P. Pol.1919.59.356 | ustawa z dnia 9 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Końcowy egzamin lekarski dla absolwentów uniwersytetów niemieckich, pochodzących z ziem polskich b. cesarstwa niemieckiego.

Dz. Praw P. Pol.1919.58.354 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Tymczasowe podwyższenie wynagrodzenia sądowych znawców lekarzy w postępowaniu karnem.

Dz. Praw P. Pol.1919.58.353 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Utworzenie sądu okręgowego w Białymstoku.

Dz. Praw P. Pol.1919.58.352 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Zniesienie linji celnej między dawnem Królestwem Kongresowem a Wielkopolską.

Dz. Praw P. Pol.1919.58.351 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1919 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie odpowiedzialności kolei za zaginięcie, brak wagi lub uszkodzenie towarów i bagażu.

Dz. Praw P. Pol.1919.57.350 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu notarjusza przy wydziale hipotecznym sądu pokoju w Kolnie, gub. Łomżyńskiej z siedzibą w Jedwabnem.

Dz. Praw P. Pol.1919.57.349 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Utworzenie urzędu notarjusza przy wydziale hipotecznym sądu pokoju w Kaliszu z siedzibą w Błaszkach.

Dz. Praw P. Pol.1919.57.348 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Uzupełniające egzaminy lekarskie.

Dz. Praw P. Pol.1919.57.347 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1919 r. | Akt utracił moc

Koncesjonowanie wyrobu i sprzedaży narzędzi mierniczych i nadzór nad niemi.

Dz. Praw P. Pol.1919.57.346 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1919 r. | Akt utracił moc

Ochrona drobnych dzierżawców rolnych.

Dz. Praw P. Pol.1919.57.345 | ustawa z dnia 3 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie postojowego na linjach galicyjskich b. austrjackich kolei państwowych.

Dz. Praw P. Pol.1919.56.344 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1919 r. | Akt jednorazowy

Stosowane na kolejach polskich w b. okupacji niemieckiej taryfy na przewóz towarów.

Dz. Praw P. Pol.1919.56.343 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Sądy doraźne.

Dz. Praw P. Pol.1919.55.341 | ustawa z dnia 30 czerwca 1919 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie taryfy wyjątkowej na przewóz smoły pogazowej na odcinku Skalmierzyce - Warszawa.

Dz. Praw P. Pol.1919.54.340 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Odroczenie wyborów poselskich do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w niektórych obwodach 24-go okręgu wyborczego.

Dz. Praw P. Pol.1919.54.339 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 1919 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie stanu wyjątkowego w Warszawie, Łodzi i niektórych powiatach Państwa.

Dz. Praw P. Pol.1919.53.337 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1919 r. | Akt utracił moc

Etaty dla urzędników Kancelarji Cywilnej Naczelnika Państwa.

Dz. Praw P. Pol.1919.53.336 | rozporządzenie z dnia 29 czerwca 1919 r. | Akt utracił moc

Ochrona lokatorów.

Dz. Praw P. Pol.1919.52.335 | ustawa z dnia 28 czerwca 1919 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy przewozowej dla stacji Cieszyn w miejscowej taryfie, części II, kolei Koszycko-Bogumińskiej.

Dz. Praw P. Pol.1919.51.334 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1919 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie rozporządzeń b. rządu austrjackiego, wydanych w sprawach taryf kolejowych.

Dz. Praw P. Pol.1919.51.333 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1919 r. | Akt jednorazowy

Moratorjum w sprawie prawno-prywatnych pretensji pieniężnych w b. zaborze austrjackim.

Dz. Praw P. Pol.1919.51.332 | ustawa z dnia 26 czerwca 1919 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów w ustawie o ustalaniu i wynagradzaniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych.

Dz. Praw P. Pol.1919.50.331 | obwieszczenie z dnia 25 czerwca 1919 r. | Akt jednorazowy

Odwołanie taryfy ulgowej na przejazd pątników do Częstochowy.

Dz. Praw P. Pol.1919.50.330 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1919 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego Warszawskiego.

Dz. Praw P. Pol.1919.50.328 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1919 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego Lubelskiego.

Dz. Praw P. Pol.1919.50.327 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1919 r. | Akt utracił moc

Dzierżawa łąk i sprzedaż pasz.

Dz. Praw P. Pol.1919.50.326 | ustawa z dnia 18 czerwca 1919 r. | Akt utracił moc

Spis oficerów.

Dz. Praw P. Pol.1919.50.325 | ustawa z dnia 17 czerwca 1919 r. | Akt utracił moc

Wybory poselskie do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w niektórych obwodach XXIV okręgu wyborczego.

Dz. Praw P. Pol.1919.49.324 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1919 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie działalności sądów przysięgłych w okręgach sądów okręgowych w Rzeszowie i Tarnowie.

Dz. Praw P. Pol.1919.48.323 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1919 r. | Akt utracił moc

Tymczasowy dodatek do poborów oficerów i żołnierzy i dodatki dla ich rodzin.

Dz. Praw P. Pol.1919.47.322 | ustawa z dnia 12 czerwca 1919 r. | Akt utracił moc

Bezpłatny przewóz artykułów żywności i przedmiotów pierwszej potrzeby do Cieszyna.

Dz. Praw P. Pol.1919.46.321 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 1919 r. | Akt utracił moc

Wykonanie dekretu z dnia 5 lutego 1919, Dz. Pr. Nr 12 poz. 136, w przedmiocie wprowadzenia podatku od zysków wojennych.

Dz. Praw P. Pol.1919.46.320 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1919 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutów normalnych zrzeszeń handlowo-przemysłowych o kapitale zmiennym.

Dz. Praw P. Pol.1919.45.319 | postanowienie z dnia 10 czerwca 1919 r. | Akt utracił moc

Wybory poselskie do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w niektórych gminach 22-go okręgu wyborczego.

Dz. Praw P. Pol.1919.45.318 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1919 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu w rozporządzeniu z dnia 5 kwietnia 1919 r. (Dziennik Praw Nr 39, poz. 293).

Dz. Praw P. Pol.1919.44.316 | obwieszczenie z dnia 24 maja 1919 r. | Akt jednorazowy

Komisja kodyfikacyjna.

Dz. Praw P. Pol.1919.44.315 | ustawa z dnia 3 czerwca 1919 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie 75.000.000 mk. na ulgowe pożyczki dla przemysłowców.

Dz. Praw P. Pol.1919.44.313 | ustawa z dnia 30 maja 1919 r. | Akt utracił moc

Dalszy kredyt dla Skarbu Państwa w wysokości pięciuset miljonów marek w Polskiej Kasie Pożyczkowej.

Dz. Praw P. Pol.1919.44.312 | ustawa z dnia 30 maja 1919 r. | Akt utracił moc

Ustalanie i wynagradzanie nauczycieli publicznych szkół powszechnych.

Dz. Praw P. Pol.1919.44.311 | ustawa z dnia 27 maja 1919 r. | Akt utracił moc

Państwowa wyłączność poczty, telegrafu i telefonu.

Dz. Praw P. Pol.1919.44.310 | ustawa z dnia 27 maja 1919 r. | Akt utracił moc

Zmiana granic okręgowych dyrekcji więziennych.

Dz. Praw P. Pol.1919.43.309 | rozporządzenie z dnia 23 maja 1919 r. | Akt utracił moc

Tymczasowe zaopatrzenie rodzin po wojskowych Wojska Polskiego.

Dz. Praw P. Pol.1919.43.308 | ustawa z dnia 27 maja 1919 r. | Akt utracił moc

Stosowanie taryfy klasy II-ej do przewozu kwasu siarkowego w ładunkach wagonowych.

Dz. Praw P. Pol.1919.42.305 | rozporządzenie z dnia 16 maja 1919 r. | Akt utracił moc

Bezpłatny przewóz do Wilna żywności i przedmiotów pierwszej potrzeby, pochodzących z ofiar.

Dz. Praw P. Pol.1919.42.304 | rozporządzenie z dnia 14 maja 1919 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa Towarzystwa Kredytowego m. Warszawy.

Dz. Praw P. Pol.1919.42.303 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1919 r. | Akt jednorazowy

Organizacja Zarządów Dóbr Państwowych.

Dz. Praw P. Pol.1919.41.301 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1919 r. | Akt utracił moc

Opłaty od podań oraz od świadectw urzędowych.

Dz. Praw P. Pol.1919.41.300 | rozporządzenie z dnia 9 maja 1919 r. | Akt utracił moc

Legalne jednostki miar.

Dz. Praw P. Pol.1919.41.299 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1919 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i oszacowanie świadczeń i strat wojennych.

Dz. Praw P. Pol.1919.41.298 | ustawa z dnia 10 maja 1919 r. | Akt utracił moc