Law Journal

Wykonanie ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. Nr 7, poz. 44) o obywatelstwie Państwa Polskiego.

Dz.U.1920.52.320 | rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1920 r. | Akt utracił moc

Taryfa celna.

Dz.U.1920.51.314 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1920 r. | Akt utracił moc

Zm.: Taryfa Ogólna na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, obowiązująca od dnia 1 czerwca 1920 r.

Dz.U.1920.51.313 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1920 r. | Akt jednorazowy

Powołanie roczników 1895 i 1902 do służby wojskowej.

Dz.U.1920.50.311 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1920 r. | Akt utracił moc

Organizacja urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych na obszarze m. Łodzi i powiatu łódzkiego.

Dz.U.1920.50.310 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1920 r. | Akt utracił moc

Odroczenie zapłaty prywatno-prawnych wierzytelności pieniężnych w b. zaborze austrjackim.

Dz.U.1920.50.309 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1920 r. | Akt utracił moc

Organizacja Zarządu rzek żeglownych.

Dz.U.1920.50.308 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1920 r. | Akt utracił moc

Podatek od skrzynek depozytowych (safes).

Dz.U.1920.50.305 | ustawa z dnia 8 czerwca 1920 r. | Akt utracił moc

Tymczasowy ustrój władz szkolnych.

Dz.U.1920.50.304 | ustawa z dnia 4 czerwca 1920 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn.

Dz.U.1920.49.299 | ustawa z dnia 29 maja 1920 r. | Akt utracił moc

Pocztowa Kasa Oszczędności.

Dz.U.1920.48.297 | ustawa z dnia 19 maja 1920 r. | Akt utracił moc

Udzielanie spółkom pożyczek na zagospodarowanie odłogów.

Dz.U.1920.47.295 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1920 r. | Akt utracił moc

Komisja Szacunkowa Główna w Warszawie i Komisje Szacunkowe Miejscowe na terenie b. zaboru rosyjskiego.

Dz.U.1920.47.294 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 1920 r. | Akt jednorazowy

Domy bankowe i kantory wymiany.

Dz.U.1920.47.291 | rozporządzenie z dnia 17 maja 1920 r. | Akt utracił moc

Stosunek służbowy inżynierów drogowych.

Dz.U.1920.47.289 | rozporządzenie z dnia 20 maja 1920 r. | Akt utracił moc

Udział Skarbu Państwa w Spółce Akcyjnej Zakładu Wodno-Elektrycznego Szczawnica-Jazowsko.

Dz.U.1920.47.287 | ustawa z dnia 4 czerwca 1920 r. | Akt indywidualny

Tymczasowe emerytury wojskowe.

Dz.U.1920.47.286 | ustawa z dnia 29 maja 1920 r. | Akt utracił moc

Polskie statki handlowe morskie.

Dz.U.1920.47.285 | ustawa z dnia 28 maja 1920 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska, oraz wydawanie środków leczniczych.

Dz.U.1920.46.284 | rozporządzenie z dnia 11 maja 1920 r. | Akt utracił moc

Zachowanie nasion na obsiewy jesienne żyta w r. 1920.

Dz.U.1920.45.280 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 1920 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1920 r. (Dz. Ustaw poz. 232).

Dz.U.1920.45.279 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1920 r. | Akt jednorazowy

Organizacja urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych na obszarze m. Warszawy.

Dz.U.1920.45.278 | rozporządzenie z dnia 21 maja 1920 r. | Akt utracił moc

Ustalenie cennika skór gotowych.

Dz.U.1920.45.276 | rozporządzenie z dnia 12 maja 1920 r. | Akt utracił moc

Ustalenie cennika skór surowych.

Dz.U.1920.45.275 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1920 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenie na wypadek choroby.

Dz.U.1920.44.272 | ustawa z dnia 19 maja 1920 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie Ogólnopolskiej Taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej od dnia 1 czerwca 1920 r.

Dz.U.1920.43.269 | rozporządzenie z dnia 27 maja 1920 r. | Akt jednorazowy

Zm.: przepisy o kolejności ładunków (Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 204 z r. 1920).

Dz.U.1920.43.267 | rozporządzenie z dnia 26 maja 1920 r. | Akt utracił moc

Godziny urzędowe w urzędach celnych kolejowych na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Dz.U.1920.43.263 | rozporządzenie z dnia 10 maja 1920 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Departamentów Aprowizacyjnych w Urzędach Wojewódzkich.

Dz.U.1920.43.261 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1920 r. | Akt utracił moc

Zakres działania Urzędu walki z lichwą i spekulacją.

Dz.U.1920.43.260 | rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 1920 r. | Akt utracił moc

Stosowanie Taryfy Celnej do zagranicznych wód mineralnych naturalnych.

Dz.U.1920.43.259 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1920 r. | Akt utracił moc

Przewożenie i ekshumacja zwłok.

Dz.U.1920.42.257 | rozporządzenie z dnia 6 maja 1920 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie spożycia w zakładach publicznych.

Dz.U.1920.42.255 | rozporządzenie z dnia 5 maja 1920 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie cennika skór gotowych i surowcowych dla obszarów b. zaboru austrjackiego i rosyjskiego.

Dz.U.1920.42.253 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1920 r. | Akt utracił moc

Udzielenie amnestji w b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U.1920.42.252 | ustawa z dnia 14 maja 1920 r. | Akt utracił moc

Uznanie nazwisk, przybranych podczas służby wojskowej.

Dz.U.1920.42.251 | ustawa z dnia 11 maja 1920 r. | Akt utracił moc

Likwidacja serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego.

Dz.U.1920.42.249 | ustawa z dnia 7 maja 1920 r. | Akt utracił moc

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych konwencji polsko-francuskiej w przedmiocie emigracji i imigracji.

Dz.U.1920.41.247 | oświadczenie rządowe z dnia 17 maja 1920 r. | Akt jednorazowy

Francja-Polska. Konwencja w przedmiocie emigracji i imigracji. Paryż.1919.09.03.

Dz.U.1920.41.246 | umowa międzynarodowa z dnia 3 września 1919 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1920.40.243 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1920 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie Ogólnopolskiej Taryfy osobowej i bagażowej.

Dz.U.1920.40.242 | rozporządzenie z dnia 20 kwietnia 1920 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Urzędu Emigracyjnego przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej.

Dz.U.1920.39.232 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1920 r. | Akt utracił moc

Zniesienie rozporządzenia z dnia 26 stycznia 1920 r. w sprawie upaństwowienia straży ogniowej m.st. Warszawy.

Dz.U.1920.39.231 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 1920 r. | Akt jednorazowy

Przywrócenie praw, utraconych wskutek przestępstw politycznych i wojskowych.

Dz.U.1920.39.230 | ustawa z dnia 4 kwietnia 1920 r. | Akt utracił moc