Law Journal

Reorganizacja zarządu dóbr państwowych.

Dz.U.1920.114.752 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1920 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.

Dz.U.1920.113.749 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1920 r. | Akt utracił moc

Przyjmowanie uczniów (aspirantów) na praktykę aptekarską.

Dz.U.1920.112.748 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Uregulowanie ruchu publicznego.

Dz.U.1920.112.745 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 1920 r. | Akt jednorazowy

Zmiana klasyfikacji towarów przy ochronie znaków towarowych.

Dz.U.1920.112.742 | rozporządzenie z dnia 16 października 1920 r. | Akt jednorazowy

Dalsza emisja biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.

Dz.U.1920.112.739 | ustawa z dnia 26 listopada 1920 r. | Akt utracił moc

Kredyt Skarbu Państwa w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej.

Dz.U.1920.112.738 | ustawa z dnia 26 listopada 1920 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie działalności sądów przysięgłych w niektórych okręgach sądu apelacyjnego lwowskiego.

Dz.U.1920.112.736 | ustawa z dnia 25 listopada 1920 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Ministra Skarbu do udzielania gwarancji finansowej do sumy 400,000,000 marek polskich.

Dz.U.1920.112.734 | ustawa z dnia 19 listopada 1920 r. | Akt utracił moc

Termin dodatkowy ostemplowania kart do gry.

Dz.U.1920.110.731 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1920 r. | Akt jednorazowy

Obliczanie dodatków drożyźnianych do uposażenia osób wojskowych.

Dz.U.1920.110.730 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 1920 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz budowy kanału żeglugi Bug-Warszawa.

Dz.U.1920.110.729 | dekret z dnia 19 listopada 1920 r. | Akt indywidualny

Traktat między Głównemi Mocarstwami sprzymierzonymi i stowarzyszonemi a Polską. Wersal.1919.07.31.

Dz.U.1920.110.728 | umowa międzynarodowa z dnia 28 czerwca 1919 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie wysokości odszkodowania za zaginięcie, uszkodzenie lub brak wagi bagażu oraz przesyłek towarowych.

Dz.U.1920.109.725 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 1920 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie maksymalnej płacy ustawowej dla osób, ubezpieczonych w kasach chorych.

Dz.U.1920.109.724 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1920 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie cennika skór surowych.

Dz.U.1920.109.723 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1920 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie Taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, obowiązującej od dnia 1 czerwca 1920 r.

Dz.U.1920.109.722 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1920 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej.

Dz.U.1920.109.721 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1920 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie sekwestru kości.

Dz.U.1920.109.718 | rozporządzenie z dnia 9 listopada 1920 r. | Akt jednorazowy

Uregulowanie produkcji węgla kamiennego.

Dz.U.1920.109.717 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1920 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienia przepisów kolejowych ajencji celnych.

Dz.U.1920.109.716 | rozporządzenie z dnia 26 października 1920 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie o ograniczeniu obrotu dewizami i walutami zagranicznemi.

Dz.U.1920.108.714 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1920 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie terminu dodatkowego stemplowania kart do gry.

Dz.U.1920.108.713 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 1920 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie kordonu sanitarno-policyjnego wzdłuż linji rzek Niemna, Świsłoczy, Narwi, Bugu i Zbrucza.

Dz.U.1920.108.711 | rozporządzenie z dnia 30 października 1920 r. | Akt utracił moc

Organizacja statystyki ruchu naturalnego ludności.

Dz.U.1920.108.710 | rozporządzenie z dnia 18 października 1920 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie gruntów pod budowę kolei wąskotorowej Sochaczew-Tułowice-Wyszogród.

Dz.U.1920.108.709 | dekret z dnia 3 listopada 1920 r. | Akt indywidualny

Wywłaszczenie gruntu na rzecz cmentarza grzebalnego w Lisowie.

Dz.U.1920.108.708 | dekret z dnia 3 listopada 1920 r. | Akt indywidualny

Uregulowanie spraw dobrowolnej oraz przymusowej migracji ludności.

Dz.U.1920.108.707 | ustawa z dnia 4 listopada 1920 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zakazu funkcjonowania kabaretów, sal tańca, sal weselnych i t. p., oraz urządzania zabaw tanecznych.

Dz.U.1920.107.706 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1920 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Okręgowych Dyrekcji Więziennych we Lwowie i Krakowie.

Dz.U.1920.107.705 | rozporządzenie z dnia 11 listopada 1920 r. | Akt utracił moc

Regulamin Komitetów Likwidacyjnych.

Dz.U.1920.107.704 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1920 r. | Akt utracił moc

Organizacja i przepisy postępowania urzędów oraz izb przywozu i wywozu.

Dz.U.1920.107.703 | rozporządzenie z dnia 30 października 1920 r. | Akt utracił moc

Ustawa tymczasowa o uposażeniu osób wojskowych.

Dz.U.1920.106.699 | ustawa z dnia 29 października 1920 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie cła od surowca żelaza.

Dz.U.1920.105.698 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1920 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie w życie ustawy o obrocie towarowym z zagranicą.

Dz.U.1920.105.697 | rozporządzenie z dnia 30 października 1920 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie cła w złocie od taśm (bortów) szychowych o szerokości 1 1/2 cm i mniej.

Dz.U.1920.105.693 | rozporządzenie z dnia 5 października 1920 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie wewnętrznej przymusowej pożyczki państwowej.

Dz.U.1920.105.692 | ustawa z dnia 28 października 1920 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. (Dz.Ust. Nr 101, poz. 666) w przedmiocie opłaty stemplowej od kart do gry.

Dz.U.1920.104.690 | rozporządzenie z dnia 31 października 1920 r. | Akt utracił moc

Dopuszczenie przedsiębiorstw ekspedycyjnych do pośrednictwa w załatwianiu formalności celnych.

Dz.U.1920.103.686 | rozporządzenie z dnia 6 października 1920 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Okręgowych Urzędów Ziemskich na ziemiach b. Królestwa Kongresowego i b. zaboru austrjackiego.

Dz.U.1920.103.685 | rozporządzenie z dnia 26 października 1920 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej do wydawania na całym obszarze b. dzielnicy pruskiej zarządzeń wyjątkowych.

Dz.U.1920.103.684 | rozporządzenie z dnia 13 października 1920 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 25 lipca 1919 roku w przedmiocie dóbr donacyjnych.

Dz.U.1920.103.682 | ustawa z dnia 26 października 1920 r. | Akt jednorazowy

Zabezpieczenie dostawy zbóż jarych do siewu.

Dz.U.1920.102.681 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 1920 r. | Akt utracił moc

Zmiany opłat za przewóz osób, psów i bagażu między Polską a Piotrowicami na Śląsku i Cieszynem.

Dz.U.1920.102.680 | rozporządzenie z dnia 30 października 1920 r. | Akt utracił moc

Budowa i utrzymanie studni.

Dz.U.1920.102.677 | rozporządzenie z dnia 25 października 1920 r. | Akt utracił moc

Tymczasowa organizacja państwowej służby weterynaryjnej.

Dz.U.1920.102.676 | rozporządzenie z dnia 27 września 1920 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.

Dz.U.1920.101.675 | rozporządzenie z dnia 29 października 1920 r. | Akt jednorazowy

Zawieszenie cła od żelaza i stali pochodzącego z terenów plebiscytowych na Górnym Śląsku.

Dz.U.1920.101.673 | rozporządzenie z dnia 8 października 1920 r. | Akt jednorazowy

Upoważnienie Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych.

Dz.U.1920.101.671 | rozporządzenie z dnia 28 października 1920 r. | Akt utracił moc

Uchylenie sądownictwa doraźnego.

Dz.U.1920.101.670 | rozporządzenie z dnia 21 października 1920 r. | Akt jednorazowy

Spis gospodarstw rolnych i leśnych powyżej 50 ha ogólnego obszaru.

Dz.U.1920.101.668 | rozporządzenie z dnia 20 września 1920 r. | Akt utracił moc

Opłata stemplowa od kart do gry.

Dz.U.1920.101.666 | ustawa z dnia 6 lipca 1920 r. | Akt utracił moc