Law Journal

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach.

Dz.U.2018.598 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Dz.U.2018.593 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2014 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposób ewidencjonowania wydanych certyfikatów.

Dz.U.2018.590 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Dz.U.2018.589 | ustawa z dnia 6 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa.

Dz.U.2018.587 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2018 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 7/16.

Dz.U.2018.582 | wyrok z dnia 14 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie odznaki honorowej "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii", ustalenie jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia.

Dz.U.2018.581 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2002 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Partie polityczne.

Dz.U.2018.580 t.j. | ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. | Akt obowiązujący

Pracownicy sądów i prokuratury.

Dz.U.2018.577 t.j. | ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

Dz.U.2018.576 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Wzór legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.U.2018.575 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt obowiązujący

Wzór deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Dz.U.2018.572 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Samorządowe kolegia odwoławcze.

Dz.U.2018.570 t.j. | ustawa z dnia 12 października 1994 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi.

Dz.U.2018.566 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Warunki wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.U.2018.565 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Polska Organizacja Turystyczna.

Dz.U.2018.563 t.j. | ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzory zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw.

Dz.U.2018.562 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przedłużenie terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej.

Dz.U.2018.555 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady i tryb doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym.

Dz.U.2018.553 t.j. | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2017 r. | Akt obowiązujący

Obowiązkowe egzemplarze biblioteczne.

Dz.U.2018.545 t.j. | ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2018.542 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej.

Dz.U.2018.541 | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Dz.U.2018.538 | ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 2/17.

Dz.U.2018.534 | wyrok z dnia 7 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Dz.U.2018.532 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Wykaz dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej.

Dz.U.2018.530 t.j. | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Pomorska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.2018.527 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Dz.U.2018.526 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2018 r. | Akt jednorazowy

Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego.

Dz.U.2018.525 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Reorganizacja Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie.

Dz.U.2018.524 | rozporządzenie z dnia 21 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Wzór pełnomocnictwa ogólnego i wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa.

Dz.U.2018.519 t.j. | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju.

Dz.U.2018.515 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 lutego 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wprowadzenie programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń.

Dz.U.2018.513 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Audyt wewnętrzny oraz informacje o pracy i wynikach tego audytu.

Dz.U.2018.506 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 września 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie stażu asystenckiego.

Dz.U.2018.500 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Ciągłe szkolenia farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych.

Dz.U.2018.499 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Patroni koordynatorzy oraz patroni praktyk.

Dz.U.2018.498 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2018 r. | Akt obowiązujący

Wzór dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju.

Dz.U.2018.497 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Informacja z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym.

Dz.U.2018.491 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 2015 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Kwalifikacja i przeszkolenie członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunki ich uzyskiwania.

Dz.U.2018.490 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego.

Dz.U.2018.489 | rozporządzenie z dnia 14 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy