Law Journal

Organizacja giełd w Polsce.

Dz.U.1921.13.71 | ustawa z dnia 20 stycznia 1921 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż wywożonych towarów za walutę polską i zagraniczną.

Dz.U.1921.12.67 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1921 r. | Akt utracił moc

Postępowanie celne.

Dz.U.1921.11.64 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Zmiana § 333 ust. 1 instrukcji sądowej i punktu 12 instrukcji dla organów wykonawczych w b. dzielnicy austrjackiej.

Dz.U.1921.10.62 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1921 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie rejestru statków handlowych morskich.

Dz.U.1921.10.58 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 1921 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Komisarza i podkomisarzy granicznych do regulacji spraw, wynikających z rozgraniczenia Polski i Niemiec.

Dz.U.1921.10.56 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1921 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru i wymiarów bandery dla statków państwowego zarządu wodnego.

Dz.U.1921.10.55 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie należytości znawców lekarzy i weterynarzy w b. zaborze austrjackim.

Dz.U.1921.9.51 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1921 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie djet dla sędziów przysięgłych i mężów zaufania.

Dz.U.1921.9.50 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1921 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Głównej Komisji Szacunkowej we Lwowie i Miejscowych Komisji Szacunkowych w Małopolsce.

Dz.U.1921.9.49 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1921 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie agio od cła.

Dz.U.1921.9.48 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1921 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenia nieruchomości, dokonane przez b. władze okupacyjne na użytek dróg komunikacyjnych.

Dz.U.1921.9.45 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1921 r. | Akt jednorazowy

Przekazanie Ministrowi Skarbu zarządu spraw celnych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U.1921.9.44 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1921 r. | Akt utracił moc

Utrzymanie w mocy sądownictwa doraźnego.

Dz.U.1921.9.43 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 1921 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie okresu organizacji sądownictwa na obszarze b. zaboru austrjackiego.

Dz.U.1921.9.42 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 1921 r. | Akt utracił moc

Włączenie do obszaru m. Sochaczewa wsi Włodzimierzówka oraz części miejscowości Czerwonka.

Dz.U.1921.9.41 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.

Dz.U.1921.8.39 | rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1921 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie na obszarze b. Galicji "Tymczasowej Instrukcji Służbowej dla Policji Państwowej".

Dz.U.1921.6.35 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1920 r. | Akt jednorazowy

Reorganizacja sprawy zaopatrywania armji.

Dz.U.1921.6.33 | ustawa z dnia 18 grudnia 1920 r. | Akt jednorazowy

Dostarczanie środków przewozowych do budowy i utrzymania dróg publicznych i mostów.

Dz.U.1921.6.31 | ustawa z dnia 10 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Przymusowe szczepienie ochronne przeciw cholerze i tyfusowi brzusznemu.

Dz.U.1921.5.30 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1921 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat probierczych.

Dz.U.1921.5.28 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1920 r. | Akt jednorazowy

Ustalanie wysokości djet, wynagrodzenia rozjazdowego oraz zwrot kosztów podróży funkcjonarjuszów państwowych.

Dz.U.1921.5.26 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wojskowych sądów załogowych oraz podział wojskowych okręgów generalnych na obwody sądowe.

Dz.U.1921.5.22 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1920 r. | Akt utracił moc

Zagwarantowanie rent i świadczeń ubezpieczeniowych dla ubezpieczonych na Śląsku Górnym.

Dz.U.1921.5.20 | ustawa z dnia 18 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Ochrona lokatorów.

Dz.U.1921.4.19 | ustawa z dnia 18 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Nadanie ziemi żołnierzom Wojska Polskiego.

Dz.U.1921.4.18 | ustawa z dnia 17 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Przejęcie na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1921.4.17 | ustawa z dnia 17 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie instrukcji tymczasowej dla Okręgowej Komisji Ziemskiej w Poznaniu.

Dz.U.1921.3.13 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1920 r. | Akt utracił moc

Administracja funduszu, przekazanego Głównemu Urzędowi Ziemskiemu na cele sfinansowania reformy rolnej.

Dz.U.1921.3.11 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Zmiana taksy dla pisarzy hipotecznych.

Dz.U.1921.3.10 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Pobór należytości ekwiwalentowej na obszarze b. dzielnicy austrjackiej za rok 1921.

Dz.U.1921.3.6 | ustawa z dnia 16 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o rejestracji i ostemplowaniu austrjackich pożyczek wojennych.

Dz.U.1921.1.3 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności Urzędów Miar.

Dz.U.1921.1.2 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych.

Dz.U.1920.121.800 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat za przewóz osób i towarów na wszystkich państwowych kolejach wąskotorowych.

Dz.U.1920.121.799 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej na odcinku Praga Stalowa - Radzymin Kolei Dojazdowej Mareckiej.

Dz.U.1920.121.798 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Wymiana not, dotyczących układu polsko-niemieckiego w przedmiocie wymiaru sprawiedliwości.

Dz.U.1920.120.796 | oświadczenie rządowe z dnia 20 września 1920 r. | Akt jednorazowy

Rzesza Niemiecka-Polska. Układ polsko-niemiecki w przedmiocie przejęcia wymiaru sprawiedliwości. Poznań.1920.09.20.

Dz.U.1920.120.795 | umowa międzynarodowa z dnia 20 września 1920 r. | Akt utracił moc

Pobieranie opłat za czynności ładunkowe.

Dz.U.1920.119.792 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1920 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie rozporządzenia Rady Obrony Państwa o ustanowieniu "Krzyża Walecznych".

Dz.U.1920.119.790 | rozporządzenie z dnia 30 września 1920 r. | Akt utracił moc

Odroczenie zapłaty prywatno-prawnych wierzytelności pieniężnych na obszarze okręgu Sądu Apelacyjnego we Lwowie.

Dz.U.1920.119.789 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego Lubelskiego.

Dz.U.1920.119.788 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego Warszawskiego.

Dz.U.1920.119.787 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Przekazanie Ministrowi Poczt i Telegrafów zarządu poczt, telegrafów i telefonów na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U.1920.119.786 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1920.118.784 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Dalsze przedłużenie zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.

Dz.U.1920.118.783 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1920 r. | Akt jednorazowy

Załatwianie zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.

Dz.U.1920.118.782 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc