Law Journal

Tymczasowy ustrój władz i urzędów celnych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U.1921.39.244 | rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 1921 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie art. 7 rozporządzenia w sprawie przewożenia i ekshumacji zwłok (Dz. Ust. Nr 42 poz. 257, 1920 r.).

Dz.U.1921.39.242 | rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1921 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie taryf na drodze żelaznej dojazdowej Piotrków - Sulejów.

Dz.U.1921.39.240 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1921 r. | Akt utracił moc

Obrót drożdżami między poszczególnemi obszarami Rzeczypospolitej.

Dz.U.1921.39.238 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1921 r. | Akt utracił moc

Rozwiązanie Zachodniej Straży Obywatelskiej.

Dz.U.1921.39.237 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1921 r. | Akt jednorazowy

Pomoc rolna w roku 1921.

Dz.U.1921.38.232 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1921 r. | Akt utracił moc

Ruch graniczny między Polską a Gdańskiem.

Dz.U.1921.38.231 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 1921 r. | Akt jednorazowy

Powołanie felczerów do czynnej służby wojskowej.

Dz.U.1921.38.228 | ustawa z dnia 15 kwietnia 1921 r. | Akt utracił moc

Zmiana artykułów 10 i 12 ustawy Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej (Dz. Pr. z 1918 r. Nr 19 poz. 56).

Dz.U.1921.38.227 | ustawa z dnia 15 kwietnia 1921 r. | Akt jednorazowy

Oszczędność spożycia.

Dz.U.1921.36.222 | rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 1921 r. | Akt utracił moc

Strawne i drogowe dla organów sądowych w b. dzielnicy austrjackiej.

Dz.U.1921.36.221 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 1921 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie należytości znawców lekarzy i weterynarzy w b. zaborze austrjackim.

Dz.U.1921.36.220 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 1921 r. | Akt utracił moc

Zmiana cen ropy i przetworów naftowych.

Dz.U.1921.36.219 | rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1921 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie statutu Galicyjskiego Wojennego Zakładu Kredytowego.

Dz.U.1921.36.216 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1920 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie statutu Polskiego Banku Krajowego we Lwowie.

Dz.U.1921.36.215 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1920 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie właściwości sądów wojskowych.

Dz.U.1921.36.214 | rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 1921 r. | Akt jednorazowy

Wymiar i uiszczanie należytości ryczałtowej za postępowanie spadkowe w b. dzielnicy austrjackiej.

Dz.U.1921.35.212 | rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 1921 r. | Akt utracił moc

Przepisy wyborcze dla kas chorych.

Dz.U.1921.35.211 | rozporządzenie z dnia 21 marca 1921 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej na linjach T-wa Akcyjnego Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych.

Dz.U.1921.35.208 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1921 r. | Akt utracił moc

Wzajemny pocztowy ruch paczkowy między Polską a Czecho-Słowacją.

Dz.U.1921.35.207 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 1921 r. | Akt utracił moc

Opłata stemplowa od kart do gry.

Dz.U.1921.35.204 | ustawa z dnia 18 marca 1921 r. | Akt jednorazowy

Statut Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego.

Dz.U.1921.34.203 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 1921 r. | Akt utracił moc

Zmiana taryfy kwaterunkowej.

Dz.U.1921.33.202 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1921 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana niemieckiej ustawy o świadczeniach wojennych z 13 czerwca 1873 r. (Dz. U. Rz. N. str. 129).

Dz.U.1921.33.201 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1921 r. | Akt jednorazowy

Ulgi celne.

Dz.U.1921.33.200 | rozporządzenie z dnia 30 marca 1921 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o podatku od kapitałów i rent.

Dz.U.1921.33.199 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1921 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe zgłaszanie przypadków zachorowania na grypę połączoną z zapaleniem płuc lub opłucnej.

Dz.U.1921.32.198 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1921 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie przywozu fasoli.

Dz.U.1921.32.197 | rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1921 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów tymczasowych o kosztach sądowych.

Dz.U.1921.32.194 | ustawa z dnia 17 marca 1921 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej.

Dz.U.1921.31.191 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1921 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia o ograniczeniu urządzania przedstawień kinematograficznych.

Dz.U.1921.31.189 | rozporządzenie z dnia 16 marca 1921 r. | Akt jednorazowy

Zaokrąglenie należności, pobieranych według taryfy osobowej i bagażowej oraz towarowej.

Dz.U.1921.31.188 | rozporządzenie z dnia 15 marca 1921 r. | Akt utracił moc

Przepisy kolejowe ajencji celnych.

Dz.U.1921.31.186 | rozporządzenie z dnia 8 marca 1921 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie opłat za telegramy zagraniczne.

Dz.U.1921.31.184 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1921 r. | Akt utracił moc

Nadzwyczajny kredyt na zakup zagranicznego zboża siewnego.

Dz.U.1921.31.182 | ustawa z dnia 18 marca 1921 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów o wymiarze grzywien, nawiązek i wynagrodnego w b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U.1921.31.181 | ustawa z dnia 18 marca 1921 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników.

Dz.U.1921.30.177 | ustawa z dnia 18 marca 1921 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych przepisów niemieckiej ustawy o postępowaniu w cywilnych sprawach spornych.

Dz.U.1921.30.176 | ustawa z dnia 18 marca 1921 r. | Akt jednorazowy

Przyznanie kredytu trzech miljardów marek na pomoc rolną.

Dz.U.1921.30.174 | ustawa z dnia 18 marca 1921 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie ławników sądów pokoju.

Dz.U.1921.30.173 | ustawa z dnia 18 marca 1921 r. | Akt utracił moc

Niektóre zmiany w przepisach tymczasowych o urządzeniu sądownictwa w b. Królestwie Polskiem.

Dz.U.1921.30.172 | ustawa z dnia 18 marca 1921 r. | Akt jednorazowy

Wzniesienie w Warszawie przez Państwo "Domu Ludowego Rzeczypospolitej".

Dz.U.1921.30.171 | ustawa z dnia 17 marca 1921 r. | Akt indywidualny

Zmiany w ustawodawstwie karnem, obowiązującem w b. zaborze rosyjskim.

Dz.U.1921.30.169 | ustawa z dnia 25 lutego 1921 r. | Akt jednorazowy

Używanie domieszek do mąki i chleba.

Dz.U.1921.29.167 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1921 r. | Akt utracił moc

Niektóre zmiany w przepisach prawnych, obowiązujących na Ziemiach Wschodnich.

Dz.U.1921.29.166 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1921 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.

Dz.U.1921.29.165 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 1921 r. | Akt utracił moc

Nadzwyczajny dodatek do stałej pensji dla weteranów 1831, 1848 i 1863 roku.

Dz.U.1921.29.164 | ustawa z dnia 18 marca 1921 r. | Akt utracił moc

Amnestja.

Dz.U.1921.29.163 | ustawa z dnia 10 marca 1921 r. | Akt utracił moc

Protokuł wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.

Dz.U.1921.28.162 | oświadczenie rządowe z dnia 25 marca 1921 r. | Akt jednorazowy

Umowa o preliminaryjnym pokoju i rozejmie. Ryga.1920.10.12.

Dz.U.1921.28.161 | umowa międzynarodowa z dnia 12 października 1920 r. | Akt utracił moc

Skreślenie przędzy bawełnianej z listy towarów, których przywóz nie wymaga specjalnych pozwoleń.

Dz.U.1921.27.160 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1921 r. | Akt utracił moc