Dziennik Ustaw

Porozumienie dotyczące zwalczania obiegu wydawnictw pornograficznych, podpisane w Paryżu dnia 4 maja 1910 r.

Dz.U.1922.21.167 | umowa międzynarodowa z dnia 24 stycznia 1922 r. | Akt obowiązujący

Obowiązek odstępowania zwierząt pociągowych i wozów na rzecz Państwa.

Dz.U.1922.21.166 | ustawa z dnia 21 lutego 1922 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie w skład Sejmu Ustawodawczego Delegacji Sejmu Wileńskiego.

Dz.U.1922.20.163 | uchwała z dnia 24 marca 1922 r. | Akt nienormatywny

Objęcie władzy państwowej w Ziemi Wileńskiej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1922.20.162 | uchwała z dnia 24 marca 1922 r. | Akt nienormatywny

Taksa aptekarska.

Dz.U.1922.19.160 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 1922 r. | Akt utracił moc

Konwencja międzynarodowa o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek. Berno.1906.09.26.

Dz.U.1922.19.159 | umowa międzynarodowa z dnia 26 września 1906 r. | Akt obowiązujący

Konwencja międzynarodowa o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle. Berno.1906.09.26.

Dz.U.1922.19.158 | umowa międzynarodowa z dnia 26 września 1906 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1922.18.157 | rozporządzenie z dnia 7 marca 1922 r. | Akt jednorazowy

Zmiana wysokości odszkodowania za zaginięcie lub brak wagi bagażu oraz przesyłek nadzwyczajnych.

Dz.U.1922.18.155 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1922 r. | Akt utracił moc

Uprzystępnienie ubogiej ludności nabywania niektórych lekarstw.

Dz.U.1922.18.154 | rozporządzenie z dnia 4 marca 1922 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustępu 4 art. 24 Instrukcji dla komisji państwowego funduszu mieszkaniowego.

Dz.U.1922.18.153 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1922 r. | Akt jednorazowy

Częściowe podwyższenie opłat telefonicznych.

Dz.U.1922.18.152 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1922 r. | Akt utracił moc

Ustalenie głównych i bocznych linji kolejowych do celów wymiaru podatku przemysłowego.

Dz.U.1922.18.151 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1922 r. | Akt utracił moc

Czas pracy osób zatrudnionych przy pilnowaniu.

Dz.U.1922.18.148 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1922 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Inspektoratu Ceł na obszar Wolnego Miasta Gdańska.

Dz.U.1922.18.145 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1922 r. | Akt utracił moc

Budowa publicznych szkół powszechnych.

Dz.U.1922.18.144 | ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. | Akt utracił moc

Zakładanie i utrzymywanie publicznych szkół powszechnych.

Dz.U.1922.18.143 | ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. | Akt utracił moc

Wysokość budowli na terenie b. zaboru pruskiego.

Dz.U.1922.17.141 | rozporządzenie z dnia 3 marca 1922 r. | Akt utracił moc

Ustawa o państwowym podatku przemysłowym.

Dz.U.1922.17.140 | ustawa z dnia 17 stycznia 1922 r. | Akt utracił moc

Czasowe ulgi taryfowe przy przewozie kolejami artykułów żywnościowych.

Dz.U.1922.15.138 | rozporządzenie z dnia 6 marca 1922 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w przedmiocie walki z zarazą płucną u bydła rogatego.

Dz.U.1922.15.136 | rozporządzenie z dnia 7 lutego 1922 r. | Akt jednorazowy

Przyznanie ulgowej opłaty pocztowej dla paczek z podręcznikami szkolnemi.

Dz.U.1922.14.132 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1922 r. | Akt utracił moc

Uwolnienie od opłat pocztowych reklamacji gazetowych.

Dz.U.1922.14.131 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1922 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dz.U.1922.14.130 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1922 r. | Akt utracił moc

Rozporządzenie wykonawcze do ustawy z dnia 18 listopada 1921 r. o dobrach rodzinnych w b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U.1922.14.129 | rozporządzenie z dnia 31 stycznia 1922 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Ministerstwa Sztuki i Kultury.

Dz.U.1922.14.128 | ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu.

Dz.U.1922.14.127 | ustawa z dnia 14 lutego 1922 r. | Akt jednorazowy

Przekazanie Ministrowi Robót Publicznych zarządu robót publicznych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U.1922.14.126 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1922 r. | Akt utracił moc

Uchylenie postanowienia Rady Ministrów w przedmiocie ochrony i użytkowania lasów.

Dz.U.1922.14.125 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1922 r. | Akt jednorazowy

Rozciągnięcie mocy obowiązującej dekretu o opiece nad zabytkami sztuki i kultury na obszar b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U.1922.14.122 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1922 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1921 r. o utworzeniu Państwowego Komitetu Radjotechnicznego.

Dz.U.1922.14.121 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 1922 r. | Akt jednorazowy

Wywłaszczenie gruntów na rzecz kolei państwowych przy stacji Zagożdżon.

Dz.U.1922.14.120 | dekret z dnia 18 lutego 1922 r. | Akt indywidualny

Utworzenie gminy lisuńskiej.

Dz.U.1922.13.119 | rozporządzenie z dnia 15 lutego 1922 r. | Akt utracił moc

WMG-Polska. Konwencja polsko-gdańska, zawarta w Paryżu dnia 9 listopada 1920 r.

Dz.U.1922.13.117 | umowa międzynarodowa z dnia 9 listopada 1920 r. | Akt utracił moc

Włączenie gminy Miastków do powiatu Garwolińskiego.

Dz.U.1922.13.116 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1922 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o ograniczeniu obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.

Dz.U.1922.12.113 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 1922 r. | Akt jednorazowy

Formowanie drożdży prasowanych krajowych i zagranicznych.

Dz.U.1922.12.111 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1922 r. | Akt jednorazowy

Ustrój i wewnętrzny tok czynności Trybunału dla spraw ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1922.12.110 | rozporządzenie z dnia 1 listopada 1921 r. | Akt utracił moc

Statystyka stanu zatrudnienia w przemyśle.

Dz.U.1922.12.108 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1922 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Broku.

Dz.U.1922.12.107 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1922 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 23 kwietnia 1920 r. o ograniczeniach w sprzedaży napojów alkoholowych.

Dz.U.1922.12.104 | ustawa z dnia 27 stycznia 1922 r. | Akt jednorazowy

Objęcie przez Ministerstwo Skarbu administracji skarbowej na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U.1922.11.101 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1922 r. | Akt utracił moc

Wydawanie z aptek środków leczniczych oraz określanie ich ceny.

Dz.U.1922.11.100 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1922 r. | Akt utracił moc

Zniesienie niektórych ograniczeń gospodarki mięsem w b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U.1922.11.98 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1922 r. | Akt jednorazowy

Kwoty ryczałtowe na koszty wyższych urzędów ubezpieczeń.

Dz.U.1922.11.96 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1922 r. | Akt utracił moc

Włączenie gminy Kiernozia do powiatu Łowickiego.

Dz.U.1922.11.95 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1922 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie zakresu działania i organizacji Komisji rewindykacyjnej przy Głównym urzędzie likwidacyjnym.

Dz.U.1922.11.94 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1922 r. | Akt utracił moc

Zezwolenie na wprowadzenie pracy na 3 zmiany w tartakach.

Dz.U.1922.11.93 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiana statutu Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.

Dz.U.1922.11.92 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1921 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie pewnych opłat sądowych w b. dzielnicy austrjackiej.

Dz.U.1922.11.88 | ustawa z dnia 31 stycznia 1922 r. | Akt jednorazowy

Rzesza Niemiecka-Polska. Polsko-niemiecka umowa amnestyjna z dnia 1 października 1919 r. Berlin.1919.10.01.

Dz.U.1922.11.85 | umowa międzynarodowa z dnia 31 stycznia 1922 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie cen drzewa budulcowego zajętego w lasach prywatnych na cele odbudowy.

Dz.U.1922.10.83 | rozporządzenie z dnia 2 stycznia 1922 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 21 października 1921 r. o zarobkowem pośrednictwie pracy.

Dz.U.1922.10.82 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1922 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie dozoru nad kotłami parowemi.

Dz.U.1922.10.80 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1922 r. | Akt utracił moc