Law Journal

Włączenie do miasta Białej Podlaskiej folwarku Białka oraz miejscowości Zofja Las.

Dz.U.1921.66.425 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości djet, wynagrodzenia rozjazdowego oraz zwrotu kosztów podróży funkcjonarjuszów państwowych.

Dz.U.1921.66.422 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1921 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.

Dz.U.1921.66.421 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1921 r. | Akt utracił moc

Ustalenie cen przetworów naftowych.

Dz.U.1921.65.418 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Urządzenie i utrzymywanie zakładów kąpielowych rytualnych (t. zw. mykw) dla ludności wyznania mojżeszowego.

Dz.U.1921.65.416 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Uprzystępnienie ubogiej ludności nabywania niektórych lekarstw.

Dz.U.1921.65.415 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat przewozowych za przebieg koleją wąskotorową Nowojelnia-Nowogródek.

Dz.U.1921.64.412 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1921.64.411 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1921 r. | Akt jednorazowy

Zmiany i uzupełnienia Ogólnej Taryfy towarowej.

Dz.U.1921.64.410 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1921 r. | Akt jednorazowy

Sądownictwo doraźne na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej.

Dz.U.1921.64.405 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Rady Emigracyjnej.

Dz.U.1921.64.403 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1921 r. | Akt utracił moc

Kredyt Skarbu Państwa w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej.

Dz.U.1921.64.402 | ustawa z dnia 8 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Dalsza emisja biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.

Dz.U.1921.64.401 | ustawa z dnia 8 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia do wykonywania czynności felczerskich.

Dz.U.1921.64.396 | ustawa z dnia 1 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Przymus ubezpieczenia od ognia i Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dz.U.1921.64.395 | ustawa z dnia 23 czerwca 1921 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1921.63.393 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie sieci dróg państwowych.

Dz.U.1921.63.387 | ustawa z dnia 23 czerwca 1921 r. | Akt utracił moc

Dodatki reprezentacyjne i dodatki za kierownictwo dla urzędników państwowych.

Dz.U.1921.62.385 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1921 r. | Akt utracił moc

Ograniczenie obrotów dewizami i walutami zagranicznemi.

Dz.U.1921.62.384 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1921 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.

Dz.U.1921.61.382 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana rozporządzenia z dnia 8 czerwca 1920 r. o organizacji Zarządu rzek żeglownych.

Dz.U.1921.60.381 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1921 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 30 marca 1921 r. w przedmiocie ulg celnych.

Dz.U.1921.60.380 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1921 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie powszechnego spisu ludności.

Dz.U.1921.58.368 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1921 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie dopłaty (agio) do cła na towary o charakterze zbytkownym i na pozostałe towary.

Dz.U.1921.57.366 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1921 r. | Akt utracił moc

Opłaty wywozowe.

Dz.U.1921.57.365 | rozporządzenie z dnia 23 czerwca 1921 r. | Akt utracił moc

Praca nocna w drukarniach i zakładach graficznych.

Dz.U.1921.57.362 | rozporządzenie z dnia 5 czerwca 1921 r. | Akt utracił moc

Podjęcie wzajemnego pocztowego ruchu paczkowego między Polską a Austrją.

Dz.U.1921.57.360 | rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 1921 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa depozytowa z dnia 21 kwietnia 1913 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 225).

Dz.U.1921.57.358 | ustawa z dnia 23 czerwca 1921 r. | Akt jednorazowy

Obniżenie ceny biletów dodatkowych na miejsca numerowane w wagonach osobowych (plackart).

Dz.U.1921.56.356 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1921 r. | Akt jednorazowy

Taksa aptekarska.

Dz.U.1921.56.355 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1921 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie o przeprowadzeniu 4% państwowej pożyczki premjowej (Dz. Ust. Rz. P. Nr 91, poz. 599).

Dz.U.1921.56.354 | rozporządzenie z dnia 15 czerwca 1921 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie taryfy osobowej.

Dz.U.1921.55.349 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1921 r. | Akt jednorazowy

Przedłużenie zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.

Dz.U.1921.55.348 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1921 r. | Akt jednorazowy

Utrzymanie porządku w domach na dziedzińcach, chodnikach i jezdniach w gminach miejskich.

Dz.U.1921.55.346 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1921 r. | Akt utracił moc

Terytorjalny podział województw Krakowskiego, Stanisławowskiego i Tarnopolskiego na obwody Inspekcji Pracy.

Dz.U.1921.55.345 | rozporządzenie z dnia 18 maja 1921 r. | Akt utracił moc

Czasowe skrócenie sędziowskiej służby przygotowawczej.

Dz.U.1921.53.339 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1921 r. | Akt utracił moc

Wykonanie rozporządzenia z dnia 30 maja 1921 r. o podwyższeniu i ujednostajnieniu akcyzy od zapałek.

Dz.U.1921.53.338 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1921 r. | Akt utracił moc