Dziennik Ustaw

Określenie kwalifikacji, wymaganych od samorządowej służby drogowej.

Dz.U.1922.64.579 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1920 r. o postepowaniu celnem.

Dz.U.1922.64.578 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1922 r. | Akt jednorazowy

Zezwolenie na wprowadzenie pracy na trzy zmiany w tartakach.

Dz.U.1922.64.577 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Likwidacja spraw inspektoratów pomocy rolnej we Lwowie i Krakowie.

Dz.U.1922.64.571 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Zniesienie stanu wyjątkowego w Małopolsce.

Dz.U.1922.64.568 | ustawa z dnia 3 sierpnia 1922 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym w pierwszym okresie przejściowym.

Dz.U.1922.63.566 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Przepisy przechodnie w przedmiocie obywatelstwa na obszarze Ziemi Wileńskiej.

Dz.U.1922.63.565 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Protokuł wymiany ratyfikacji umowy politycznej francusko-polskiej podpisanej w Paryżu 19 lutego 1921.

Dz.U.1922.63.564 | oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1922 r. | Akt jednorazowy

Francja-Polska. Umowa polityczna francusko-polska. Paryż.1921.02.19.

Dz.U.1922.63.563 | umowa międzynarodowa z dnia 19 lutego 1921 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja polsko-francuskiej umowy politycznej, podpisanej w Paryżu dnia 19 lutego 1921 r.

Dz.U.1922.63.562 | ustawa z dnia 12 maja 1922 r. | Akt jednorazowy

Organizacja policji państwowej na Ziemi Wileńskiej.

Dz.U.1922.62.561 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie organizacji policji państwowej na obszar Ziemi Wileńskiej.

Dz.U.1922.62.560 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych postanowień ustaw stemplowych pruskiej i niemieckiej.

Dz.U.1922.62.557 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Postępowanie z pocztowemi przesyłkami niedoręczalnemi, bez adresu oraz z przedmiotami znalezionemi.

Dz.U.1922.61.551 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat za egzaminy dla leśników oraz wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych.

Dz.U.1922.60.547 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1922 r. | Akt jednorazowy

Wywłaszczanie lub zajmowanie gruntów i materjałów do budowy i utrzymania dróg publicznych.

Dz.U.1922.60.543 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Sądy doraźne w b. dzielnicy pruskiej i na obszarze górnośląskim Województwa Śląskiego.

Dz.U.1922.60.536 | ustawa z dnia 6 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Zarządzenia wyjątkowe, zapobiegające zawleczeniu cholery.

Dz.U.1922.59.534 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Zakaz stosowania w obrocie publicznym rosyjskich funta i łuta.

Dz.U.1922.59.532 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Pobór na rzecz Skarbu Państwa dodatku do podatku budynkowego na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.

Dz.U.1922.59.531 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych postanowień o notarjacie w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Dz.U.1922.59.530 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów do Sejmu Śląskiego.

Dz.U.1922.59.529 | dekret z dnia 29 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Ordynacja wyborcza do Sejmu Śląskiego.

Dz.U.1922.59.527 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1922 r. | Akt jednorazowy

Przejściowa ulga celna dla towarów nadanych do Polskiej części Górnego Śląska.

Dz.U.1922.58.525 | rozporządzenie z dnia 14 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1922.58.524 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1922.58.523 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Utworzenie izby skarbowej i urzędów skarbowych na obszarze ziemi Wileńskiej.

Dz.U.1922.58.522 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie wewnętrznej taryfy telegraficznej i częściowa zmiana zagranicznej taryfy telegraficznej.

Dz.U.1922.58.521 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Statut Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

Dz.U.1922.57.519 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Korzystanie z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dz.U.1922.56.517 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1922 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana taryfy listowej w obrocie z Rumunją.

Dz.U.1922.56.515 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie ekwiwalentu franka złotego w ruchu telegraficznym i paczkowym z Polski za granicę.

Dz.U.1922.56.514 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat za czynności urzędów miar.

Dz.U.1922.56.513 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Sądownictwo doraźne na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej.

Dz.U.1922.56.511 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Komisarjatu Rządu w Lublinie.

Dz.U.1922.56.510 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1922 r. | Akt jednorazowy

Wywłaszczenie nieruchomości we wsi Czyste i Mokotowie na rzecz gminy m. Warszawy.

Dz.U.1922.56.502 | dekret z dnia 15 lipca 1922 r. | Akt indywidualny

Nowe brzmienie części IV i VI Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1922.55.500 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1922 r. | Akt jednorazowy

Wybór delegatów na walne zgromadzenie Zakładu pensyjnego dla funkcjonarjuszy.

Dz.U.1922.55.499 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Bezpośrednia komunikacja towarowa pomiędzy Czechosłowacją a Rumunją przez Polskę.

Dz.U.1922.53.492 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Mianowanie Komisarza Państwa dla podziału węgla na ziemiach górnośląskich województwa śląskiego.

Dz.U.1922.53.491 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1922 r. | Akt utracił moc