Dziennik Ustaw

Zmiana niektórych postanowień rosyjskiego Zbioru ustaw o opłatach.

Dz.U.1922.84.752 | rozporządzenie z dnia 15 września 1922 r. | Akt utracił moc

Niektóre zmiany w ustawie o postępowaniu karnem z dnia 23 maja 1873 r.

Dz.U.1922.84.750 | ustawa z dnia 26 września 1922 r. | Akt jednorazowy

Dalsza emisja biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.

Dz.U.1922.84.749 | ustawa z dnia 25 września 1922 r. | Akt utracił moc

Kredyt Skarbu Państwa w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej.

Dz.U.1922.84.748 | ustawa z dnia 25 września 1922 r. | Akt utracił moc

Bezpośrednia komunikacja towarowa pomiędzy Polską i Austrją.

Dz.U.1922.83.746 | rozporządzenie z dnia 14 września 1922 r. | Akt utracił moc

Szwajcaria-Polska. Konwencja handlowa. Warszawa.1922.06.26.

Dz.U.1922.83.744 | umowa międzynarodowa z dnia 27 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Ministra Skarbu do wypuszczenia I emisji 8% złotej pożyczki państwowej z r. 1922.

Dz.U.1922.83.742 | rozporządzenie z dnia 29 września 1922 r. | Akt utracił moc

Wypuszczenie 8% państwowej pożyczki złotej z 1922 r.

Dz.U.1922.83.741 | ustawa z dnia 26 września 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej na linjach Towarzystwa akcyjnego łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych.

Dz.U.1922.82.738 | rozporządzenie z dnia 22 września 1922 r. | Akt utracił moc

Otwarcie do użytku publicznego nowozbudowanej kolei wąskotorowej Sochaczew - Tułowice - Piaski.

Dz.U.1922.82.736 | rozporządzenie z dnia 18 września 1922 r. | Akt utracił moc

Utworzenie miasta Kostopola w powiecie Rówieńskim.

Dz.U.1922.82.733 | rozporządzenie z dnia 12 września 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat za czynności urzędów miar.

Dz.U.1922.82.731 | rozporządzenie z dnia 15 września 1922 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska.

Dz.U.1922.82.729 | rozporządzenie z dnia 21 września 1922 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie na obszar Ziemi Wileńskiej ustaw o obrocie walutami i wywozie kruszców.

Dz.U.1922.82.727 | rozporządzenie z dnia 18 września 1922 r. | Akt jednorazowy

Kalendarz wyborczy.

Dz.U.1922.81.724 | rozporządzenie z dnia 27 września 1922 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 28 lipca 1922 r.: Ordynacja wyborcza do Sejmu (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 590).

Dz.U.1922.81.723 | ustawa z dnia 21 września 1922 r. | Akt jednorazowy

Organizacja władz górniczych i określenie granic okręgów górniczych w b. Królestwie Polskiem.

Dz.U.1922.80.722 | rozporządzenie z dnia 19 września 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie należytości telefonicznych.

Dz.U.1922.80.721 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Ustawa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie.

Dz.U.1922.79.720 | rozporządzenie z dnia 4 września 1922 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1922 r. w przedmiocie wykonywania dozoru nad kotłami parowemi.

Dz.U.1922.78.717 | rozporządzenie z dnia 12 września 1922 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie § 13 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Dz.U.1922.78.716 | rozporządzenie z dnia 7 września 1922 r. | Akt jednorazowy

Nadzór nad nierządem.

Dz.U.1922.78.715 | rozporządzenie z dnia 6 września 1922 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie funkcjonarjuszów pocztowych, telegraficznych i telefoniczych za służbę nocną.

Dz.U.1922.78.710 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Zniesienie czwartej klasy dodatku drożyźnianego.

Dz.U.1922.78.707 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Skierniewic.

Dz.U.1922.78.706 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1922 r. o dodatku uzdrowiskowym.

Dz.U.1922.78.704 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1922 r. | Akt jednorazowy

Wywłaszczenie gruntów na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w m. Radomsku.

Dz.U.1922.78.701 | dekret z dnia 9 września 1922 r. | Akt indywidualny

Urządzenie i utrzymywanie zakładów kąpielowych publicznych.

Dz.U.1922.77.698 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic m. Radomska.

Dz.U.1922.77.696 | rozporządzenie z dnia 7 września 1922 r. | Akt utracił moc

Włączenie gmin Frampol i Goraj do powiatu biłgorajskiego.

Dz.U.1922.77.695 | rozporządzenie z dnia 4 września 1922 r. | Akt utracił moc

Wyłączenie majątku Torokanie z powiatu drohiczyńskiego i wcielenie go do gminy antopolskiej powiatu kobryńskiego.

Dz.U.1922.77.694 | rozporządzenie z dnia 4 września 1922 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Włoszczowy.

Dz.U.1922.77.693 | rozporządzenie z dnia 4 września 1922 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie czasu pracy w cukrowniach w r. 1922 - 1923.

Dz.U.1922.77.690 | rozporządzenie z dnia 4 września 1922 r. | Akt utracił moc

Komunikacja kolejowa na linji Puck - Hel.

Dz.U.1922.76.687 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Utworzenie okręgowej izby Kontroli Państwowej w Wilnie.

Dz.U.1922.75.684 | rozporządzenie z dnia 6 września 1922 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie kas skarbowych, istniejących poza siedzibą inspektoratów skarbowych w Małopolsce.

Dz.U.1922.75.683 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie zarządzenia wyjątkowego, zapobiegającego zawleczeniu cholery.

Dz.U.1922.75.681 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1922.75.680 | rozporządzenie z dnia 2 września 1922 r. | Akt jednorazowy

Zmiana właściwości terytorjalnej sądów okręgowych w Grodnie i Białymstoku.

Dz.U.1922.75.679 | rozporządzenie z dnia 4 września 1922 r. | Akt utracił moc

Przyznanie funkcjonarjuszom Ministerstwa Poczt i Telegrafów radjospecjalistom 25% dodatku do uposażenia.

Dz.U.1922.75.678 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Djety i zwrot kosztów przy podróżach służbowych funkcjonarjuszów państwowych poza granicami Państwa.

Dz.U.1922.75.677 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Granice uchybień wskazań zegarów, znajdujących się w miejscach publicznych.

Dz.U.1922.74.676 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 31 października 1920 r. w przedmiocie opłaty stemplowej od kart do gry.

Dz.U.1922.74.674 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1922 r. | Akt jednorazowy

Rozciągnięcie na obszar Ziemi Wileńskiej mocy obowiązującej ustaw o opłacie stemplowej od kart do gry.

Dz.U.1922.74.673 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1922 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 8 października 1921 r. w przedmiocie wyrobu i obrotu specyfików farmaceutycznych.

Dz.U.1922.74.672 | rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Postępowanie w razie zachorowania na cholerę azjatycką podróżujących kolejami.

Dz.U.1922.74.671 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Jednorazowa odprawa dla zdemobilizowanych chorążych.

Dz.U.1922.74.670 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dz.U.1922.73.666 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Tymczasowa instrukcja o przekazywaniu przesyłek celnych.

Dz.U.1922.73.663 | rozporządzenie z dnia 28 lipca 1922 r. | Akt utracił moc