Law Journal

Zm.: ustawa z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej.

Dz.U.1922.69.618 | ustawa z dnia 5 sierpnia 1922 r. | Akt jednorazowy

Taksa aptekarska.

Dz.U.1922.68.617 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Zaopatrzenie emerytalne wojskowych i ich rodzin.

Dz.U.1922.68.616 | ustawa z dnia 5 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Zaprowadzenie wzajemnej wymiany paczek pocztowych między Polską a Łotwą.

Dz.U.1922.67.615 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Mnożnik celny normalny i ulgowy.

Dz.U.1922.67.612 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 1922 r. o ulgach celnych.

Dz.U.1922.67.611 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie dodatku za wysługę lat cywilnych funkcjonarjuszów państwowych.

Dz.U.1922.67.609 | ustawa z dnia 5 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.

Dz.U.1922.67.606 | ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o uzdrowiskach (Dz. U. R. P. Nr 31 poz. 254).

Dz.U.1922.67.605 | ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych postanowień ustaw karnych, obowiązujących w b. dzielnicy austrjackiej.

Dz.U.1922.66.598 | ustawa z dnia 5 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych postanowień ustaw karnych, obowiązujących w b. dzielnicy rosyjskiej.

Dz.U.1922.66.597 | ustawa z dnia 5 sierpnia 1922 r. | Akt jednorazowy

Regulamin Zgromadzenia Narodowego dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej.

Dz.U.1922.66.596 | ustawa z dnia 27 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Wolność zgromadzeń przedwyborczych.

Dz.U.1922.66.594 | ustawa z dnia 5 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1922.66.593 | dekret z dnia 18 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Termin pierwszych wyborów do Sejmu i Senatu na zasadzie nowej ordynacji wyborczej.

Dz.U.1922.66.592 | uchwała z dnia 28 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Ordynacja wyborcza do Senatu.

Dz.U.1922.66.591 | ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Ordynacja wyborcza do Sejmu.

Dz.U.1922.66.590 | ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Zaprowadzenie wymiany listów z podaną wartością z zagranicą.

Dz.U.1922.65.588 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Ruch samochodów i innych pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.

Dz.U.1922.65.587 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Kałuszyna.

Dz.U.1922.65.586 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Określenie kwalifikacji, wymaganych od samorządowej służby drogowej.

Dz.U.1922.64.579 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1920 r. o postepowaniu celnem.

Dz.U.1922.64.578 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1922 r. | Akt jednorazowy

Zezwolenie na wprowadzenie pracy na trzy zmiany w tartakach.

Dz.U.1922.64.577 | rozporządzenie z dnia 25 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Likwidacja spraw inspektoratów pomocy rolnej we Lwowie i Krakowie.

Dz.U.1922.64.571 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Zniesienie stanu wyjątkowego w Małopolsce.

Dz.U.1922.64.568 | ustawa z dnia 3 sierpnia 1922 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym w pierwszym okresie przejściowym.

Dz.U.1922.63.566 | rozporządzenie z dnia 19 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Przepisy przechodnie w przedmiocie obywatelstwa na obszarze Ziemi Wileńskiej.

Dz.U.1922.63.565 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 1922 r. | Akt utracił moc

Protokuł wymiany ratyfikacji umowy politycznej francusko-polskiej podpisanej w Paryżu 19 lutego 1921.

Dz.U.1922.63.564 | oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1922 r. | Akt jednorazowy

Francja-Polska. Umowa polityczna francusko-polska. Paryż.1921.02.19.

Dz.U.1922.63.563 | umowa międzynarodowa z dnia 19 lutego 1921 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja polsko-francuskiej umowy politycznej, podpisanej w Paryżu dnia 19 lutego 1921 r.

Dz.U.1922.63.562 | ustawa z dnia 12 maja 1922 r. | Akt jednorazowy

Organizacja policji państwowej na Ziemi Wileńskiej.

Dz.U.1922.62.561 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie organizacji policji państwowej na obszar Ziemi Wileńskiej.

Dz.U.1922.62.560 | rozporządzenie z dnia 26 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych postanowień ustaw stemplowych pruskiej i niemieckiej.

Dz.U.1922.62.557 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Postępowanie z pocztowemi przesyłkami niedoręczalnemi, bez adresu oraz z przedmiotami znalezionemi.

Dz.U.1922.61.551 | rozporządzenie z dnia 13 maja 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat za egzaminy dla leśników oraz wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych.

Dz.U.1922.60.547 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1922 r. | Akt jednorazowy

Wywłaszczanie lub zajmowanie gruntów i materjałów do budowy i utrzymania dróg publicznych.

Dz.U.1922.60.543 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Sądy doraźne w b. dzielnicy pruskiej i na obszarze górnośląskim Województwa Śląskiego.

Dz.U.1922.60.536 | ustawa z dnia 6 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Zarządzenia wyjątkowe, zapobiegające zawleczeniu cholery.

Dz.U.1922.59.534 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Zakaz stosowania w obrocie publicznym rosyjskich funta i łuta.

Dz.U.1922.59.532 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Pobór na rzecz Skarbu Państwa dodatku do podatku budynkowego na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.

Dz.U.1922.59.531 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1922 r. | Akt utracił moc