Dziennik Ustaw

Austria-Polska. Konwencja handlowa. Warszawa.1922.09.25.

Dz.U.1923.4.19 | umowa międzynarodowa z dnia 25 września 1922 r. | Akt utracił moc

Opłaty stemplowe od poświadczeń odbioru, zamieszczane na asygnacjach władz i urzędów państwowych.

Dz.U.1923.3.15 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiana brzmienia punktu 10 artykułu 10 rozporządzenia o taryfie celnej z dn. 11 czerwca 1920 r.

Dz.U.1923.3.13 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1922 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie § 7 ustępu do p. 10 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem.

Dz.U.1923.3.12 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Uchylenie stanu wyjątkowego zarządzonego na obszarze stoł. m. Warszawy.

Dz.U.1923.2.7 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 1923 r. | Akt jednorazowy

Opłata za egzamina uczniów aptekarskich w b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U.1923.1.6 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1923.1.5 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1922 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ogólnych przepisów o totalizatorze na torach wyścigowych towarzystw wyścigów konnych.

Dz.U.1923.1.2 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1922 r. | Akt jednorazowy

Podwyższenie opłat przewozowych i postojowych na budującej się linji Kutno-Płock.

Dz.U.1922.116.1068 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat przewozowych i postojowych na budującej się linji Kutno-Strzałków.

Dz.U.1922.116.1067 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Taryfa na przewóz towarów w ruchu tymczasowym na budującej się linji Kutno-Zgierz.

Dz.U.1922.116.1065 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Podniesienie opłat za świadectwa złotnicze.

Dz.U.1922.116.1064 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Odroczenie terminu utworzenia okręgowego urzędu ubezpieczeń w Toruniu.

Dz.U.1922.116.1060 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1922 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie i organizacja okręgowych urzędów ubezpieczeń.

Dz.U.1922.116.1059 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Domy bankowe i kantory wymiany na obszarze Ziemi Wileńskiej.

Dz.U.1922.116.1057 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Ujednostajnienie przepisów o wyrobie, sprzedaży i używaniu sztucznych substancji słodkich.

Dz.U.1922.116.1056 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie podatku od zużycia olejów mineralnych na obszarze Rzeczypospolitej.

Dz.U.1922.116.1054 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Utworzenie powiatu stolińskiego oraz włączenie gmin dobrosławskiej i pohostskiej do powiatu pińskiego.

Dz.U.1922.116.1051 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kompetencji sądów przemysłowych i kupieckich w b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U.1922.116.1050 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1922 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie i zmiany taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dz.U.1922.115.1046 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana zagranicznej taryfy telegraficznej.

Dz.U.1922.115.1045 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1922 r. | Akt jednorazowy

Częściowa reorganizacja władz podatkowych I instancji na obszarze izby skarbowej w Krakowie.

Dz.U.1922.115.1044 | rozporządzenie z dnia 5 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy Lachowo w powiecie szczuczyńskim.

Dz.U.1922.115.1043 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wiejskiej gminy Wizna w powiecie łomżyńskim.

Dz.U.1922.115.1042 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat za czynności Urzędów Miar.

Dz.U.1922.115.1041 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Sądy doraźne w województwie poznańskiem i pomorskiem oraz górnośląskiej części województwa Śląskiego.

Dz.U.1922.115.1039 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Zaprowadzenie waluty polskiej na górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Dz.U.1922.115.1038 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Dz.U.1922.115.1036 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Dz.U.1922.115.1035 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiana mnożnej dla oznaczenia cen na grunta wykupywane przymusowo przez urzędy ziemskie na obszarze Ziemi Wileńskiej.

Dz.U.1922.115.1033 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Goniądza w powiecie białostockim.

Dz.U.1922.115.1032 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Sądownictwo doraźne w b. zaborze rosyjskim.

Dz.U.1922.114.1031 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiany i uzupełnienia Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1922.113.1028 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy z dnia 26 września 1922 r. o opłacie za nadzór nad zakładami ubezpieczeń.

Dz.U.1922.112.1021 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Taksa aptekarska (prace przy recepturze).

Dz.U.1922.112.1019 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie na Ziemię Wileńską niektórych rozporządzeń sanitarnych.

Dz.U.1922.112.1018 | rozporządzenie z dnia 20 października 1922 r. | Akt jednorazowy

Dodatki rodzinne dla osób wojskowych.

Dz.U.1922.112.1016 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Ujednostajnienie opodatkowania kwasu octowego na obszarze Rzeczypospolitej.

Dz.U.1922.112.1015 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Bandera i znaki rządowe statków morskich.

Dz.U.1922.112.1014 | rozporządzenie z dnia 2 października 1922 r. | Akt utracił moc

Wykonanie zarządzenia stanu wyjątkowego na obszarze m.st. Warszawy.

Dz.U.1922.111.1013 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Przystąpienie Bułgarji do Konwencji w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.

Dz.U.1922.111.1012 | oświadczenie rządowe z dnia 10 grudnia 1922 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych przepisów o rozjemcach w górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U.1922.110.1011 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1922 r. | Akt jednorazowy

Zarządzenie stanu wyjątkowego na obszarze m.st. Warszawy.

Dz.U.1922.110.1010 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych przepisów o adwokaturze w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Dz.U.1922.109.1009 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Dodatki dla wojskowych na czas ćwiczeń (manewrów) poza obrębem stałego garnizonu.

Dz.U.1922.109.1008 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 1922 r. | Akt utracił moc

Dalsze zmiany ustawy o ustroju sądownictwa w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Dz.U.1922.108.1005 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1922 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o opłatach dla świadków i znawców w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Dz.U.1922.108.1004 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 1922 r. | Akt utracił moc

Zmiana taryfy adwokackiej obowiązującej w b. zaborze austrjackim.

Dz.U.1922.108.1002 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 1922 r. | Akt jednorazowy