Law Journal

Utworzenie izby skarbowej i urzędów skarbowych na obszarze ziemi Wileńskiej.

Dz.U.1922.58.522 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie wewnętrznej taryfy telegraficznej i częściowa zmiana zagranicznej taryfy telegraficznej.

Dz.U.1922.58.521 | rozporządzenie z dnia 9 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Statut Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

Dz.U.1922.57.519 | rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Korzystanie z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dz.U.1922.56.517 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1922 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana taryfy listowej w obrocie z Rumunją.

Dz.U.1922.56.515 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie ekwiwalentu franka złotego w ruchu telegraficznym i paczkowym z Polski za granicę.

Dz.U.1922.56.514 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat za czynności urzędów miar.

Dz.U.1922.56.513 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Sądownictwo doraźne na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej.

Dz.U.1922.56.511 | rozporządzenie z dnia 18 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Komisarjatu Rządu w Lublinie.

Dz.U.1922.56.510 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 1922 r. | Akt jednorazowy

Wywłaszczenie nieruchomości we wsi Czyste i Mokotowie na rzecz gminy m. Warszawy.

Dz.U.1922.56.502 | dekret z dnia 15 lipca 1922 r. | Akt indywidualny

Nowe brzmienie części IV i VI Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dz.U.1922.55.500 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1922 r. | Akt jednorazowy

Wybór delegatów na walne zgromadzenie Zakładu pensyjnego dla funkcjonarjuszy.

Dz.U.1922.55.499 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Bezpośrednia komunikacja towarowa pomiędzy Czechosłowacją a Rumunją przez Polskę.

Dz.U.1922.53.492 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Mianowanie Komisarza Państwa dla podziału węgla na ziemiach górnośląskich województwa śląskiego.

Dz.U.1922.53.491 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie urzędów górniczych okręgowych w obrębie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Dz.U.1922.53.489 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Izby Rękodzielniczej w Katowicach.

Dz.U.1922.53.488 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Izby Handlowej w Katowicach.

Dz.U.1922.53.487 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Utworzenie sądów pokoju w sądach powiatowych w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Dz.U.1922.52.485 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Obowiązek posiadania faktur handlowych i uwidaczniania cen.

Dz.U.1922.52.483 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Układanie list urlopów pracowników, zatrudnionych w przemyśle i handlu.

Dz.U.1922.52.482 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Stosowanie letnich urlopów pracowników w roku 1922.

Dz.U.1922.52.481 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Znawcy, powołani do oceniania przedmiotów majątkowych celem opodatkowania spadków i darowizn.

Dz.U.1922.52.476 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pozwoleń zagranicznym spółkom akcyjnym oraz komandytowo-akcyjnym na działalność w Państwie Polskiem.

Dz.U.1922.52.474 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Chorzele.

Dz.U.1922.52.473 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Krzepic.

Dz.U.1922.52.472 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1922 r. | Akt utracił moc

Rozciągnięcie mocy obowiązującej dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. na obszar Ziemi Wileńskiej.

Dz.U.1922.52.470 | rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1922 r. | Akt jednorazowy

Ulgowy tryb uzyskiwania stanowisk urzędników w Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1922.52.469 | ustawa z dnia 27 czerwca 1922 r. | Akt jednorazowy

Tymczasowe środki ochronne przeciw zarazie stadniczej u koni rozpłodowych na obszarze Ziemi Wileńskiej.

Dz.U.1922.51.466 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1922 r. | Akt jednorazowy

Podział wagonów przy przewozie węgla kamiennego z kopalń zagłębi Dąbrowskiego i Krakowskiego.

Dz.U.1922.51.465 | rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Zwinięcie kas skarbowych, istniejących poza siedzibą inspektoratów skarbowych w Małopolsce.

Dz.U.1922.51.464 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Izb Lekarskich we Lwowie i Krakowie.

Dz.U.1922.51.463 | rozporządzenie z dnia 17 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Urządzanie wyjść w nowobudowanych kotłowniach.

Dz.U.1922.51.461 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 13 maja 1922 r. o opłatach za czynności urzędów miar.

Dz.U.1922.51.460 | rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Spółki akcyjne, mające znaczenie państwowe lub użyteczności publicznej.

Dz.U.1922.51.459 | rozporządzenie z dnia 31 maja 1922 r. | Akt utracił moc

Dodatki za kierownictwo dla cywilnych urzędników państwowych.

Dz.U.1922.51.456 | rozporządzenie z dnia 30 maja 1922 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Układ między Polską a Niemcami w przedmiocie pocztowego obrotu czekowego. Genewa.1922.05.15.

Dz.U.1922.51.454 | umowa międzynarodowa z dnia 15 maja 1922 r. | Akt utracił moc

Wywłaszczenie gruntów na rzecz kolei państwowych przy stacji Skierniewice.

Dz.U.1922.51.446 | dekret z dnia 19 czerwca 1922 r. | Akt indywidualny

Przekazanie miejskiej komisji szacunkowej wymiaru państwowego podatku dochodowego na obszarze m. Łodzi.

Dz.U.1922.50.445 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Dz.U.1922.50.444 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Data wejścia w życie Polsko-Francuskiej Konwencji Handlowej z dnia 6 lutego 1922 r.

Dz.U.1922.50.443 | oświadczenie rządowe z dnia 27 czerwca 1922 r. | Akt jednorazowy

Francja-Polska. Konwencja Handlowa.Paryż.1922.02.06.

Dz.U.1922.50.442 | umowa międzynarodowa z dnia 6 lutego 1922 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie opłat pocztowych.

Dz.U.1922.49.439 | rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń.

Dz.U.1922.49.438 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic miasta Grójca.

Dz.U.1922.49.435 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie granic m. Nasielska.

Dz.U.1922.49.434 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1922 r. | Akt utracił moc